แอพการบิน Google Flights ใช้ AI ทำนายเครื่องฯดีเลย์

แอพ "กูเกิลไฟลท์" เพิ่ม ai ทำนายล่าช้าของเที่ยวบิน และใส่ฟีเจอร์ใหม่แจ้งว่าตั๋วลดราคานั้นถูกตัดอะไรออกไปบ้าง ? ...

Google Flights เป็นบริการค้นหาและจองตั๋วเที่ยวบินของ Google ที่มีมานาน แต่ล่าสุดได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจ เพราะขับเคลื่อนด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์

ฟีเจอร์ที่ว่านี้ก็คือการทำนายล่าช้าของเที่ยวบิน โดยจะแสดงเที่ยวบินที่ล่าช้าตามประกาศรวมถึงสาเหตุ และมีการทำนายการล่าช้าโดยประมวลจากข้อมูลในอดีต แล้วใช้ machine learning มาวิเคราะห์ว่าเที่ยวนี้อาจจะล่าช้าอีกหรือไม่และอย่างไร

นอกจากเรื่อง AI ก็ยังมีอีกฟีเจอร์ใหม่คือการแสดงข้อมูลตั๋วเครื่องบินลดราคาว่าถูกตัดอะไรออกไปบ้าง ซึ่งข้อมูลนี้สายการบินหลายแห่งมักจะซ่อนไว้ เช่น ต้องซื้อน้ำหนักเพิ่ม โดยฟีเจอร์ที่สองนี้ปัจจุบันได้รับความร่วมมือจาก Delta Air Lines, American Airlines และ United Airlines แล้ว


 ข่าวจาก :
   engadget.com/2018/01/31/google-flights-predicts-delays