เปิดฐานข้อมูล 5 ล้านรูปจาก 2 แสนสถานที่ทั่วโลกเพื่อ AI training

กูเกิลแจก 5 ล้านรูป จากสถานที่กว่า 2 แสนแห่ง เพื่อฝึก AI ให้รู้จักแยกแยะสถานที่ได้

ระบบ Google-Landmarks แจกรูปมากมายจากหลากหลายฐานข้อมูลสถานที่ทั่วโลก เพื่อใช้สอนระบบ AI ให้รู้จักสถานที่สำคัญมั่วโลก

รูปภาพทั้งหมดมีกว่า 5 ล้านรูป โดยมาจากสถานที่กว่า 2 แสนแห่ง ซึ่งยิ่งมีเยอะ ก็ยิ่งฝึก AI ให้รู้จักแยกแยะสถานที่ได้ถูกต้องมากขึ้น

งานนี้กูเกิลแจกผ่าน GitHub ที่ github.com/cvdfoundation/google-landmark โดยใช้ระบบลิขสิทธิ์แตกต่างกันไปในแต่ละรูป

นอกจากนี้กูเกิลยังจัดการแข่งขันสอน AI (AI training) บนเว็บไซต์ Kaggle ที่ kaggle.com/competitions เพื่อให้นักพัฒนามาแข่งขันกันด้วย

 
ข่าวจาก
ai.googleblog.com/2019/05/announcing-google-landmarks-v2-improved.html