คู่แข่งเอ็กเซล Google Sheets เพิ่มตัวช่วยเติมข้อมูลอัตโนมัติ

Google Sheets เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ "Sheets Smart Fill" ซึ่งเป็นการเติมข้อมูลลงในชีทโดยอัตโนมัติ   โดยผ่านการเดาของ AI จากประวัติการใช้งาน เช่นคำว่า "Hi" ไว้หน้าชื่อเสมอ ในช่องคำทักทายในชีทจดหมายธุรกิจ

โปรแกรมสเปรดชีตที่ใช้ฟรีออนไลน์ คู่แข่งเบอร์หนึ่งของเอ็กเซลอย่าง Google Sheets เพิ่มหลากหลายฟีเจอร์ใหม่ๆ

 

เริ่มจาก Sheets Smart Fill ซึ่งเป็นการ autocomplete เติมข้อมูลลงในชีทโดยอัตโนมัติ   โดยผ่านการเดาของ AI ที่สะสมจากประวัติการใช้งานที่ผ่านๆมาของผู้ใช้งานคนนั้นๆเอง

 

ตัวอย่างเช่นถ้าในชีทจดหมายธุรกิจ ที่จะส่งหาคนนับพันนับหมื่น  ในคอลัมน์คำทักทาย เมื่อมีการพิมชื่อกับนามสกุลแล้ว จะมีคำว่า “Hi” ไว้หน้าชื่อเสมอ

 

 

ทางระบบเอไอของ Google Sheets ก็จะเรียนรู้และกรอก “Hi” ไว้นำหน้าชื่อโดยอัตโนมัติจนครบทุกแถวโดยไม่ต้องใส่สูตรเลย

อีกฟีเจอร์คือ “Sheets Smart Cleanup” ช่วยแก้ไขข้อมูลในตารางโดยอัตโนมัติ เช่น หาแถวที่ข้อมูลซ้ำกัน, หาตัวเลขที่ผิดรูปแบบ, ฯลฯ

 

 

และสุดท้ายคือฟีเจอร์ “Connected Sheets” เชื่อมต่อข้อมูลกับบริการ BigQuery (ในเมนู Data > Data connectors) ซึ่งเป็นการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาล  เพื่อให้ข้อมูลทุกชีททุกแห่งจะอัพเดตให้ตรงกันเองแบบรีลไทม์

 

 

 ข่าวจาก
  cloud.google.com/blog/products/g-suite/connected-sheets-is-generally-available