ล็อคเกอร์ยุคดิจิตัล สะดวกผู้อาศัย – เบาใจผู้ดูแลอาคาร

เปิดตัวตู้ล็อคเกอร์ไฮเทค Hub by Amazon รองรับการส่งพัสดุและเอกสารทั่วไป ขายให้เจ้าของอพาร์ตเมนต์และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ดูแลอาคารต่างๆซื้อไปบริการลูกค้าลูกบ้านอีกที

ตู้ล็อคเกอร์ประจำอพาร์ทเมนต์ต่างๆในอเมริกาเริ่มเข้าสู่ยุคดิจิตัล คือเชื่อมต่อแอพเพื่อยืนยันตัวตนแทนกุญแจและแจ้งเตือนมีพัสดุ หรือสินค้า หรือซองจดหมายมาส่งได้ตลอดเวลาแล้ว

ผู้บุกเบิกก็คือ Amazon ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซ ที่ออกผลิตภัณฑ์ตู้ล็อคเกอร์ไฮเทคในชื่อ Hub by Amazon ขายให้เจ้าของอพาร์ตเมนต์และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ดูแลอาคารต่างๆซื้อไปบริการลูกค้าลูกบ้านอีกที ซึ่งล่าสุดติดตั้งไปในหลายอาคาร บริการรองรับกว่า 5 แสนคนแล้ว และยังติดตั้งเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของ Amazon แต่ตู้นี้รองรับการส่งพัสดุและเอกสารอะไรก็ได้ โดยไม่จำกัดแค่การรับสินค้าจาก Amazon เท่านั้น ซึ่งผู้บริหาร Amazon ชี้ว่า Hub จะช่วยแก้ปัญหาของผู้ดูแลอาคาร ที่ต้องคอยมาจัดเอกสารและพัสดุมากมายทุกวัน

ก่อนนี้ Amazon ก็มีผลิตภัณฑ์คล้ายๆกันนี้คือ Smart Locker แต่ใช้ในการรับสินค้าจาก Amazon เท่านั้น ซึ่งมองกันว่าคงไม่แพร่หลายดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ จึงต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมมาเป็นตู้ “Hub” ใหม่นี้
ข่าวจาก
amazon.com/b?ie=UTF8&node=17337379011
phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=2355124