IBM เปิดบริการใหม่ โอนเงินข้ามประเทศด้วยระบบบล็อคเชน

เปิดตัวระบบโอนเงินใหม่ด้วยบล็อคเชน "IBM Blockchain World Wire" ชูจุดขายคือโอนเงินได้รวดเร็วขึ้นอย่างมาก จากเดิมหลายวันมาเหลือแค่ไม่กี่วินาที

IBM เปิดตัวบริการใหม่ ใช้เครือข่าย blockchain โอนเงินข้ามประเทศ ในชื่อระบบ “IBM Blockchain World Wire” ชูจุดขายคือโอนเงินได้รวดเร็วขึ้นอย่างมาก จากเดิมหลายวันมาเหลือแค่ไม่กี่วินาที

จุดต่างจากระบบการโอนเงินแบบเดิมๆ คือระบบใหม่นี้จะรวมกระบวนการแจ้งจ่ายเงิน (messaging), การหักบัญชี (clearing), และการชำระยอดส่วนต่าง (settlement) มาเป็นระบบเดียว จากที่เดิมแยกส่วนกันอยู่

และเบื้องหลังระบบ World Wire นี้ คือการที่ IBM ได้สร้าง “เงินคริปโตที่มีมูลค่าคงที่” (stable coin) อิงกับเงินดอลลาร์ไว้ เพื่อใช้โอนระหว่างกันในเครือข่ายบล็อคเชน โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางเช่นสถาบันการเงินต่างๆ

เครือข่าย “World Wire” นี้เปิดให้ใช้แล้วกับ 47 สกุลเงินใน 72 ประเทศรวมถึงไทย และอาจมี “stable coin” ที่อิงกับสกุลเงินอื่นๆเช่น ยูโร, วอน (เกาหลีใต้), รูเปียห์ (อินโดนีเซีย), ฯลฯ เร็วๆนี้


ข่าวจาก
 newsroom.ibm.com/2019-03-18-IBM-Blockchain-World-Wire-a-New-Global-Payment-Network-to-Support-Payments-and-Foreign-Exchange-in-More-Than-50-Countries
 ibm.com/blockchain/solutions/world-wire