โรงงานทั่วโลกใช้หุ่นยนต์มากขึ้นชัดเจน ปีที่แล้วติดตั้งเพิ่มกว่า 4 แสนตัว

พบมีการติดตั้งหุ่นยนต์ใหม่ในโรงงานต่างๆรวมกว่า 4.2 แสนตัวทั่วโลกในปีที่แล้ว...และคาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 6 แสนตัว ภายในอีกสามปีหน้า

แนวโน้มโรงงานทั่วโลก เพิ่มการใช้หุ่นยนต์ และลดการใช้มนุษย์อย่างต่อเนื่องและมากขึ้นเรื่อยๆ อ้างอิงจากรายงานล่าสุดของ World Robotics

 

โดยล่าสุดปี 2018 ที่ผ่านมา สำรวจพบมีการติดตั้งหุ่นยนต์ใหม่ในโรงงานต่างๆรวมกว่า 4.2 แสนตัวทั่วโลก …และคาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 6 แสนตัว ภายในอีกสามปีหน้านี้
ส่วนยอดรวมการลงทุนติดตั้งหุ่นยนต์ในโรงงานสูงถึง 1.65 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 5 แสนล้านบาท

 

โดยตัวเลขนี้นับเฉพาะค่าหุ่นยนต์ในแง่ตัวเครื่อง ไม่นับรวมราคามูลค่าโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ

ประเทศที่ลงทุนด้านหุ่นยนต์ในโรงงานมากที่สุดไม่ใช่สหรัฐฯ แต่เป็นจีน ซึ่งถือเป็นโรงงานโลกในด้านสินค้าไฮเทคมาหลายต่อหลายปี
โดยจีนลงทุนด้านนี้มากกว่า 1 ใน 3 ของยอดรวมทั้งโลก คิดเป็นมูลค่า 5.4 พันล้านเหรีบญสหรัฐฯ หรือราว 164 ล้านบาท

 

…ส่วนอันดับรองๆลงไปก็เป็นญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สหรัฐอเมริกา, และเยอรมนี

 

 ข่าวจาก

  japantimes.co.jp/news/2019/09/19/business/annual-investments-robots-rose-world-record-16-5-billion-2018/#.XYxMwmAzbX5