30 หน่วยงานรัฐ-เอกชนไทย ตั้ง Innospace หนุนสตาร์ตอัพ

รัฐ - เอกชน 30 องค์กร ร่วมกันพัฒนา startup ไทย ตั้งแต่ระดับก่อตั้งใหม่ ไปจนถึงขั้นยกระดับสู่ความเป็นบริษัทใหญ่ โดยเน้นสตาร์ตอัพที่ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือองค์กรภาครัฐ-เอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา รวม 30 องค์กร ร่วมกันขยายระบบนิเวศ (ecosystem) เพื่อสร้างและพัฒนา startup ไทย  ตั้งแต่ระดับก่อตั้งใหม่ ไปจนถึงขั้นยกระดับสู่ความเป็นบริษัทใหญ่ โดยเน้นสตาร์ตอัพที่ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ยังก่อตั้งและผลักดัน InnoSpace (Thailand) ให้เป็นแพลทฟอร์มกลางในการสร้างและพัฒนา Startup ของประเทศ โดย อินโนสเปซ (ประเทศไทย) เป็นหน่วยงานที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรเป็นหลักในรูปแบบ Not for profit but profitable เพื่อเป็น National Startup Platform

โดยก่อนหน้านี้ อินโนสเปซ (ประเทศไทย) ได้ลงนาม MOU กับพันธมิตรต่างประเทศจากฮ่องกง และกำลังเตรียมการลงนาม MOU เพิ่มเติมกับพันธมิตรจากประเทศอิสราเอล และสาธารณรัฐเกาหลีในเร็ว ๆ นี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา Startup ร่วมกันอีกด้วย

สำหรับองค์กรที่ร่วมลงนามใน MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงาน InnoSpace (Thailand) จำนวน 30 หน่วยงาน ในครั้งนี้ ประกอบด้วย…

 

ภาครัฐและหน่วยงานในกำกับของรัฐ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ / สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล / และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 

 รัฐวิสาหกิจ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ภาคเอกชน

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด / เครือสหพัฒน์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) / บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด / บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท แบงคอก เวนเจอร์ส จำกัด / สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน / และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 

สถาบันการเงิน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 

สถาบันการศึกษา

สถาบันวิทยสิริเมธี / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา / และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามการดำเนินการ และติดต่อบริษัท InnoSpace (Thailand) ได้ที่ เว็บไซต์ innospacethailand.com หรือ เฟสบุ๊ค facebook.com/innospacethailand

 

 

ข่าวจาก

 moneyandbanking.co.th