ไอจีออก Guides รวมเนื้อหาการดูแลสุขภาพรับ COVID-19

ไอจีเปิดตัว "Guides" รวมเนื้อหาแนะนำการดูแลสุขภาพรับช่วง COVID-19 แพร่ระบาด โดยผู้เขียนเนื้อหาจะเป็นหลากหลายผู้มีความรู้สุขภาพเป็นภาษาอังกฤษ...

Instagram เปิดตัวหน้ารวมเนื้อหาแนะนำการดูแลสุขภาพรับช่วง COVID-19 แพร่ระบาด   ใช้ชื่อสั้นๆว่า “Guides” โดยผู้เขียนเนื้อหาจะเป็นหลากหลายผู้มีความรู้สุขภาพเป็นภาษาอังกฤษ

 

ตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญที่เขียนใน Guides ก็เช่น @afspnational, @heads_together, @vitaalere, @klicksafe, @headspace_aus, @deepikapadukone, @sudahdong, และ @eenfance เป็นต้น

 

เนื้อหาโดยรวมนั้น มีทั้งในรูปแบบบทความค่อนข้างยาว, คลิป vdo, และเป็น Stories ด้วย

 

ผู้อ่านทั่วไปก็จะเห็นได้จากทั้งในหน้า feed ทั่วไป  และอยู่ในหน้าโปรไฟล์ของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นด้วย โดยแต่ละคนจะมีไอคอนรูปหนังสืออยู่กลางหน้าโปรไฟล์ของผู้เขียนคนนั้นๆ

 

 

 ข่าวจาก
  about.instagram.com/blog/announcements/supporting-well-being-with-instagram-guides