intel เปลี่ยนโลโก้ ยกตัว e ขึ้น และลบวงรอบออก

อินเทลเปลี่ยนโลโก้บริษัทในรอบ 15 ปี ซึ่งนี่เป็นโลโก้ที่ 3 โดยตัดวงรีออกและยกตัว e ขึ้นเสมอกับตัวอื่นๆ

ยักษ์ใหญ่เก่าแก่แห่งวงการชิป intel เปลี่ยนโลโก้บริษัทอีกครั้ง  หลังเปลี่ยนครั้งล่าสุดไปเมื่อ 14 ปีก่อน โดยนี่เป็นโลโก้ที่ 3

 

intel ก่อตั้งในปี 1968 มีโลโก้ที่เป็นจุดเด่นคือใช้อักษาตัวเล็กทั้งหมด  และตัว e ลดระดับต่ำกว่าตัวอื่น

. . ส่วนโลโก้ที่ 2 ในปี 2006  เพิ่มมีวงรีล้อมรอบ เรียกว่า “swoosh”  (สวูช)

. . . และโลโก้ปัจจุบัน ตัดวงรีออกไป และยกตัว e ขึ้นมาตามรูปบน

 

ส่วนสติกเกอร์ที่จะติดไว้ที่คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คแบรนดืต่างๆที่ซื้อชิปอินเทลไปใส่อีกทีนั้น ถูกปรับมาแล้วบ่อยครั้งกว่า ตามรูปล่างนี้

ฉะนั้นต่อไปใครซื้อคอมพืวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค แล้วเห็นสติกเกอร์แปลกตาจากเดิมไปแบบด้านล่างนี้  ก็ไม่ต้องตกใจหรือสงสัยว่าจะเป็นของปลอมหรือไม่  เพราะนี่คือโลโก้ใหม่นั่นเอง

 ข่าวจาก
  gadgetmatch.com/intel-new-logo-11th-gen-chips