ระบบคุมเวลาเล่น “Screen Time” ใน iOS ถูกเด็กๆหาช่องโหว่ได้หลายจุด

iOS ของแอปเปิลจึงมีระบบ "จำกัดเวลาใช้มือถือหรือแทบเลต มาเกือบปี แต่ล่าสุดมีการพบว่าเด็กๆอเมริกันหาวิธีฝ่าฝืนฟีเจอร์ Screen Time นี่กันได้หลากหลายทาง

พ่อแม่ยุคนี้ส่วนใหญ่พยายามคุมเวลาเล่นโทรศัพท์ของลูกๆ  ทาง iOS ของแอปเปิลจึงมีระบบ “จำกัดเวลาใช้มือถือหรือแทบเลต” ที่เรียกว่า “Screen Time” มาเกือบปี

 

แต่ล่าสุดมีการพบว่าเด็กๆอเมริกันหาวิธีฝ่าฝืนฟีเจอร์ Screen Time นี่กันได้หลากหลายทาง   จากรายงานของเว็บ Protect Young Eyes

 

ตัวอย่างวิธีที่เด็กๆทำกัน ก็เช่นเปลี่ยน Time Zone, ดู YouTube ผ่าน iMessage ไปจนถึงลบและลงแอพใหม่ เป็นต้น

 

ล่าสุดทีมงานแอปเปิลประกาศว่ารับรู้ปัญหาเหล่านี้แล้ว และจะหาทางแก้ไขต่อไป …
 ข่าวจาก
  macrumors.com/2019/10/15/screen-time-loopholes-kids