แบงค์ใหญ่ทุ่มเปิดศูนย์ “Digital Academy” ฝึกพนักงานทันยุคดิจิตัล

กสิกรไทยจึงยกพื้นที่ชั้น 4 ในสำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ กว่า 900 ตารางเมตร ให้เป็น "KBank Digital Academy" ให้บุคลากรใช้เรียนรู้ ปรับเปลี่ยน และเพิ่มความสามารถในการนำเทคโนโลยีด้านดิจิตัล

ไม่กี่ปีมานี้ ธุรกิจธนาคารในไทย ถูกมองว่ามีการปรับเปลี่ยนและได้รับผลจากยุคดิจิตัลมากเป็นอันดับแรกๆ  ทั้งพฤติกรรมการใช้แอพโอนจ่ายเงิน  และพฤติกรรมซื้อของออนไลน์ ฯลฯ

 

ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทยจึงยกพื้นที่ชั้น 4 ในสำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ กว่า 900 ตารางเมตร ให้เป็น “KBank Digital Academy” ให้บุคลากรใช้เรียนรู้  ปรับเปลี่ยน และเพิ่มความสามารถในการนำเทคโนโลยีด้านดิจิตัลใหม่ๆ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 โซน ได้แก่

KDA Stadium พื้นที่จุดประกาย ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ให้กล้าคิด กล้าท้าทาย กล้าลงมือทำสิ่งใหม่ ซึ่งการออกแบบพื้นที่ในโซนนี้จะเน้นที่นั่งที่ให้ทุกคนเข้าถึงกันได้ง่าย เอื้อให้เกิดบรรยากาศของการเปิดใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เหมาะสำหรับกิจกรรมหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Group Talk, Workshop, Simulation Game

 

Showcase Experience เวทีเพื่อให้คนกสิกรไทยได้แสดงผลงานทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ผ่านการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ผ่านการคัดสรรมาเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ และส่งต่อให้เพื่อนพนักงานได้เรียนรู้ และต่อยอดไอเดียไม่รู้จบ เพื่อการค้นหาโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

 

Co-working Space พื้นที่ส่วนกลางที่เปิดโล่ง ตอบโจทย์สไตล์การทำงานรูปแบบใหม่ เน้นการสร้าง Community และสนับสนุนการทำงานแบบ Teamwork ที่ให้ทุกคนได้ทำงานร่วมกัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบ Digital Workplace เพราะที่นี่คือ ที่ทำงานที่ให้มากกว่าการทำงาน

 

Cube พื้นที่สำหรับการประชุม ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว พร้อมระบบเชื่อมต่อ ที่ช่วยให้ทุก Meeting สะดวก และเป็นตัวช่วยในการค้นหาโซลูชั่นที่ดีที่สุด

 

Creative Space พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ผ่าน Board ขนาดใหญ่ และ Interactive Screen ที่สามารถเก็บบันทึกทุกไอเดีย ทุกผลงานไว้ได้ทันที
…​

 

ทั้งหมดก็เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อสร้างโซลูชั่นและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิตัลนี้ให้ได้  โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ …

 

Live Digital ฟูมฟักพนักงานให้ยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และเปิดรับการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยน และเพิ่มความสามารถในด้านดิจิทัล

Execute Digital พัฒนาพนักงานให้สามารถนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมีแนวคิดใหม่ๆในการทำงาน

Lead Digital สร้างพนักงานให้สามารถนำเทคโนโลยีมาสร้างโซลูชั่น และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า

 

รูปแบบการใช้บริการในพื้นที่นี้เป็นแบบ Self-Service คือ พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอุปกรณ์ และพื้นที่แบบ Self-Control คือ พนักงานสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้เอง และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น Vending Machine ที่ให้บริการแก่พนักงาน โดยใช้ระบบชำระเงินผ่าน Mobile Banking รองรับสังคมไร้เงินสด

 

ธนาคารยังจัดหลักสูตรให้กว่า 4,000 หลักสูตร ให้พนักงานสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความต้องการ ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือทุกที่ ทุกเวลา

 

และยังมีการจัดอบรม สัมมนา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นสำหรับพนักงานเพื่อช่วยเสริมทักษะด้านดิจิทัล เช่น การสัมมนาระดับองค์กรที่มี Speaker และ Influencer นักคิด นักปฏิบัติมาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถที่จะทำสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วย

 
 ข่าวจาก
  kasikornbank.com/th/News/Pages/KBank-Digital-Academy.aspx