Artificial Intelligence

หมดปัญหาลังเลเลือกซื้อสินค้า ด้วยการแนะนำของ AI

เชื่อว่าบางครั้งการไปเลือกซื้อสินค้า ที่ถึงแม้จะเป็นชนิดเดียวกัน แต่ก็มีความหลากหลาย ยี่ห้อ สรรพคุณ หรือไม่ได้ชื่นชอบในยื่ห้อใด ทำให้ผู้ซื้อมีความลังเลและใช้เวลานานในการเลือกซื้อสินค้า จึงมีการนำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและแนะนำสินค้าเพื่อให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดย จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองอีกต่อไป

จัดแสดงสาธิต AI สำหรับภาคอุตสาหกรรม

AI และ Cloud เริ่มมีการเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ในบางอย่าง หรือมาทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานมากขึ้น โดย HUAWEI ได้จัดงาน “Huawei Cloud AI Open Day Thailand 2019” เพื่อนำเสนอการนำ AI และ Cloud ในรูปแบบต่าง ๆ

1.โซลูชั่น Traffic Intelligent Twins ที่ใช้ AI เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัด การควบคุมดูแลรถยนต์ ปัญหาความรุนแรง

2.ระบบจดจำใบหน้าของ AI ในการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องภายในสนามบิน ด่านศุลกากร และร้านค้าปลีก ด้วยระบบการจดจำใบหน้า จากตัวอย่างผู้เข้าชมจะสามารถสั่งกาแฟด้วยตัวเองโดยไม่ต้องสั่งผ่านแคชเชียร์

3. กล้องที่ใช้ AI รายงานและแสดงหลักฐานความรุนแรง รวมถึงบันทึกภาพความเสียหายที่เกิดจากพนักงาน ในขั้นตอนการจัดส่งขนถ่ายสินค้า

4. หุ่นยนต์จะทำหน้าที่ตรวจตราดูแลภายในบริเวณพื้นที่ขนาดใหญ่และประมวลผลเพื่ออนุญาตการเข้าพื้นที่ภายในเวลาเสี้ยววินาทีโดยใช้อัลกอริธึ่มระบบการจดจำ

และ 5. การนำ AI มาใช้ใน Optical Character Recognition (OCR) เป็นการรู้จำตัวอักขระไทยด้วยแสงและภาพ

โดยงาน Cloud AI …

AI ที่ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมมากที่สุดในปี 2562

บริษัท ไอเอฟเอสเปิดเผยว่า ในปี 2562 ระบบ AI จะเข้ามามีบทบาทในด้านอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เพราะมีข้อดีที่ไม่มีความเหนื่อย ไม่จำเป็นต้องใช้แสงไฟ และยังสามารถช่วยลดต้นทุนและเวลา  ซึ่งจะมี AI ที่เข้ามาแทนการทำงานใดบ้าง โดยสามารถแบ่งเป็นสัดส่วนได้ดังนี้

อุตสาหกรรมการผลิต คิดเป็น 50 % ทุกบริษัทจะนำ AI จะเข้าไปอยู่ในด้านการผลิตทั้งหมดทุกกระบวนการทำงานและนำมาวางแผนความต้องการสินค้า เพื่อคาดคะเนการบริโภคล่วงหน้าในภาคอุตสาหกรรม โดยการคาดคะเนการวางแผนความต้องการสินค้าโดย AI นั้นมีความใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงในตลาดอย่างมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน

AI ในรูปแบบแชทบอท คิดเป็น 25 % โดยพบว่าแชทบอทสามารถปลอมเสียงพูดของมนุษย์ได้อย่างแนบเนียนถึง 84 % โดยกลุ่มตัวอย่างรู้สึกสบายใจเมื่อได้ใช้ AI แบบที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงที่บ้าน ในรูปแบบของ Alexa, Siri หรือ or Home ตัวอย่างเช่น บีเอ็มดับเบิลยูกับ Alexa ที่นำ AI การสั่งงานด้วยเสียงใช้กับรถยนต์หลายรุ่นของบริษัทเมื่อเดือน มีนาคม 2561

หุ่นยนต์ในรูปแบบของ AI ที่คิดเป็น 25% ในนำมาใช้ เพราะหุ่นยนต์ไม่ต้องการเวลาพักและเรื่องของการเข้ากะทำงาน สามารถทำงานได้ตลอด …

ปัญหาและการแก้ไขของ AI ในธุรกิจและอุตสาหกรรม

ถึงแม้ในปัจจุบัน AI จะช่วยให้การทำงานในองค์กรดีขึ้น แต่บริษัทต่าง ๆ ก็ยังประสบปัญหา 2 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่ 1.การหาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI และการจัดการข้อมูล 2.การรวบรวมชุดข้อมูล (Data Collection) ให้เพียงพอสำหรับ AI และอัลกอริทึ่มมาประมวลผล

สำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องของพนักงาน มี 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่ 1.การฝึกอบรมและพัฒนาวิศวกรภายในองค์กรให้มีความรู้ด้าน AI ผ่านหลักสูตรและสถาบันที่เกี่ยวข้อง และ 2. สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วจากภายนอกควบคู่กันไป เพื่อให้บริษัทมีทีมด้าน AI เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว

โดยภายในงาน CMKL Tech Summit 2018 สัมมนาด้าน AI ได้เปิดเผยและยกตัวอย่างการนำ AI มาใช้ใน อาทิเช่น AI กับสังคมผู้สูงอายุ ที่มีเครื่องวัดความสั่นสะเทือนและรูปแบบของการเดิน โดยใช้ AI เข้ามาช่วยบอกถึงสถานะของผู้ป่วยสูงอายุในสถานบริการสุขภาพ เช่น จังหวะการเดิน น้ำหนักการเดิน มีความสามารถในการเดินเป็นอย่างไร กำลังเหน็ดเหนื่อย มึนงงหรือแข็งแรง ต้องการการดูแลเพิ่มเติมหรือไม่ …

กูเกิลร่วมกับ รพ.ราชวิถี วิจัย AI วิเคราะห์ป้องกันเบาหวานขึ้นตา

กูเกิลประกาศความร่วมมือกับโรงพยาบาลราชวิถี ใช้ ai วิเคราะห์ผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 4-5 ล้านคน หาความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (diabetic retinopathy) ที่อาจทำให้ตาบอดได้

LINE จะเปิดขายเทคโนโลยีด้าน AI และด้าน OCR ให้ภายนอกทั่วไปร่วมใช้งาน

LINE ขายสิทธิบัตรด้าน AI text/image recognition และ OCR ที่ใช้อ่านตัวอักษรในภาพแล้วแปลงออกมาเป็นข้อความ ให้บริษัทอื่นๆ

Amazon เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีด้าน AI มีใบรับรองให้ด้วย

Amazon นำหลักสูตร “Machine Learning ” ซึ่งก่อนนี้สอนแค่พนักงานแอมะซอนเท่านั้น มาเปิดกว้างให้คนทั่วไปเรียนออนไลน์ฟรี

ระบบสัมภาษณ์งานยุคใหม่ เปิดฉากให้ผู้สมัครแชทกับ AI ก่อน

องค์กรยุคดิจิตัล ใช้ chatbot สัมภาษณ์งานขั้นแรก ถามตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร รับมือใบสมัครงานได้มหาศาล …

ทิศทางเกมยุคหน้า: พูดกับ AI ไม่ซ้ำซาก, ช่วยสร้างฉาก-เสียงสมจริง, ขอใช้ซีพียูบนคลาวด์ได้มากขึ้น

เกมยุคต่อไป เสียงพูดและบรรยายจะสมจริงไม่ซ้ำซาก ฉากก็จะเปลี่ยนแปลงสมจริงหลากหลาย และยังแบ่งใช้พลัง cpu บนคลาวด์ได้มากขึ้น

ตู้ ATM คิดกล้อง AI -ใช้จับแว่นดำหรือหมวก, เตือนคนโทรไปโอนไป, และใช้หาคนร้าย

เปิดตัวตู้ atm ติดกล้อง ai ไว้เตือนถ้าคนมากดตังค์ใส่แวง่นดำหรือหมวก หรือกำลังโทรโอนเงินให้คนอื่น หรือใช้หาผู้ร้าย…