ตรวจปริญญาปลอมโดยใช้ Blockchain

ใบปริญญาปลอม ปัญหาทางการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นออกข่าวกันในทุก ๆ ปี ที่ประกาศรับทำใบปริญญาปลอมตามอินเตอร์เน็ต หรือปลอมแปลงเกรด เพื่อนำไปเรียนต่อหรือนำไปสมัครงาน ซึ่งผลเสียของปริญญาปลอมที่โดนข้อหาปลอมแปลงเอกสาร และองค์กรที่รับคนกลุ่มนี้เข้าไปอาจได้รับความเสียหาย แต่ปัจจุบันนี้มีการนำเทคโนโลยี Blockchain เพื่อป้องกันปัญหาการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา

แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Blockchain นี้มีชื่อว่า  B.VER (Blockchain Solution for Academic Document Verification) ที่สามารถให้สถาบันการศึกษา หรือองค์กรต่าง ๆ สามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษา หรือ Transcript ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้เทคโนโลยี Big Data และ Artificial Intelligence ภายในแพลตฟอร์ม

ขั้นตอนการทำงานของ B.VER คือการอัปโหลดไฟล์ต้นฉบับขึ้นสู่แพลตฟอร์มโดยมหาวิทยาลัย จากนั้นระบบจะดำเนินการเข้ารหัสและเก็บเอกสารไว้ใน Blockchain ในรูปแบบที่เรียกว่า Fingerprint ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละเอกสาร เปรียบเสมือนลายนิ้วมือที่ไม่ซ้ำกันของคน

สำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องยื่นคำขอกับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้สมัครงาน เพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทางการศึกษาของผู้สมัครสามารถทำได้ทันทีด้วยการอัปโหลดเอกสารที่ต้องการตรวจสอบเข้าสู่แพลตฟอร์ม จากนั้นระบบจะเข้ารหัสเอกสารนั้นในรูปแบบ Fingerprint เช่นกัน เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับเอกสารต้นฉบับที่ถูกเก็บไว้ใน Blockchain ว่าเหมือนกันหรือไม่ หากเอกสารตรงกันแสดงว่าถูกต้อง แต่หากไม่ตรงกัน แสดงว่าเอกสารที่นำมาตรวจสอบนั้นเป็นเอกสารปลอม ซึ่งสามารถแสดงผลการตรวจสอบได้ทันที

โดยอนาคต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ยังสามารถขอเอกสารทางการศึกษาจากสถาบันต้นสังกัด หรือส่งต่อเอกสารให้กับผู้ว่าจ้างผ่านแพลตฟอร์ม B.VER ได้โดยตรงอีกด้วย เนื่องจากสำรวจพบว่าในแต่ละปีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะได้รับคำขอ Transcript ย้อนหลังจากศิษย์เก่าที่อาจทำเอกสารสูญหาย หรือต้องการเอกสารตัวจริงหลายฉบับเพื่อนำไปสมัครงานหลายแห่ง

ซึ่งจะเปิดให้บริการตรวจสอบเอกสารได้ตั้งแต่ มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดย แพลตฟอร์ม B.VER เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยบางแห่ง และองค์กรภาคธุรกิจบางส่วน