เตรียมปิด LINE Square ย้ายไปเป็น LINE OpenChat ปลายเดือนนี้ !

LINE Square จะกลายเป็น "LINE OpenChat" ปลายเดือนนี้ โดยโพสต์เก่าๆใน LINE Square จะถูกย้ายไปรวมอยู่ที่หน้า Note ในแต่ละห้องแชท และสมาชิกเดิมที่ไม่ได้อยู่ในห้องแชท ก็จะหลุดจากสมาชิกของกลุ่ม...

ไลน์ประกาศรีแบรนด์และเปลี่ยนแปลงระบบห้องแชท LINE Square เดิม ให้กลายเป็น “LINE OpenChat” โดยจะมีผลในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้

การปรับเปลี่ยนมีตั้งแต่โลโก้ใหม่ และฟังก์ชั่นต่างๆเกี่ยวกับแชทมากขึ้น ส่วนฟังก์ชั่นการโพสต์ และโพสต์เก่าๆ ใน LINE Square จะถูกย้ายไปรวมอยู่ที่หน้า Note ในแต่ละห้องแชท

หลังจาก LINE Square เปลี่ยนเป็น OpenChat แล้ว สมาชิกเดิมที่เข้าร่วมอยู่ใน LINE Square แต่ไม่ได้เข้าร่วมอยู่ในห้องแชท ก็จะหลุดจากสภาพการเป็นสมาชิกของกลุ่มไป

ฉะนั้นทางไลน์จึงแนะนำให้ผู้ดูแลกลุ่มต่างๆใน LINE Square เดิมเขียนโพสต์แจ้งข่าวนี้ และบอกให้สมาชิกปัจจุบันใน LINE Square ให้เข้าร่วมห้องแชทอย่างน้อย 1 ห้องแชท โดยและตั้งให้เป็นโพสต์สำคัญ

ฝ่ายผู้ใช้ทั่วๆไปของ LINE Square ก็ควรไปหน้าหลัก แล้วไปที่ “รายการของฉัน” จากนั้นเลือกกลุ่มที่ยังอยากเป็นสมาชิกต่อไป

แล้วจากนั้นกดไปที่หน้าแท็บ “แชท” แล้วกด “เข้าร่วม” ห้องแชท เพื่อรักษาความเป็นกลุ่มนั้นๆไว้ต่อไป
ข่าวจาก
  notice2.line.me/SQUARE/web/document/notice?documentId=20114993&lang=th