เว็บไทย Longdo เปิดตัวระบบชี้พิกัดด้วยเบอร์โทร “พร้อมไป” (PromptPai)

เว็บไซต์ Longdo เปิดตัวบริการใหม่ "พร้อมไป" (PromptPai) ค้นหาสถานที่จากหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งจะระบุตำแหน่งสถานที่ได้ละเอียดแม่นยำกว่า...

บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี ซึ่งเป็นธุรกิจไทย เจ้าของเว็บไซต์ Longdo ที่ทำทั้งดิคชันนารี แผนที่และอีกหลายบริการ ได้เปิดตัวบริการใหม่ “พร้อมไป” (PromptPai) ในเว็บของ “ลองดู” เอง

 

“พร้อมไป”  นี้คือระบบค้นหาสถานที่จากหมายเลขโทรศัพท์  ซึ่งจะระบุตำแหน่งสถานที่ได้ละเอียดแม่นยำกว่าแค่ซอย ตำบล ถนน ฯลฯ อย่างที่ผ่านมาในระบบอื่นๆ

 

ซึ่งในระบบเดิมๆ ถ้าต้องการระบะละเอียด ต้องใช้ชุดเลขละติจูด ลองจิจูด หรือที่อยู่เว็บ Google Maps ซึ่งเข้าใจยากยุ่งยากในการใช้จริง

 

ระบบ Promptpai นี้มีข้อมูลตำแหน่งสถานที่ต่างๆแล้วกว่า 4 แสนแห่งในระยะเริ่มต้น   โดยอิงกับข้อมูลสถานที่ของ Longdo Map  และจะเพิ่มขึ้นต่อไป

 

…ใครสนรายละเอียดเพิ่มเติม promptpai.com

 
ข่าวจาก
  map.longdo.com/blog/2019/10/15/promptpai