บริษัทบัตรเครดิตเริ่มป้องกันการตัดเงินรายเดือนโดยไม่รู้ตัว

บัตรเครดิตดัง ออกมาตรการป้องกันธุรกิจต่างๆเก็บเงินสมาชิก หรือค่าสินค้าประจำโดยผู้ใช้ไม่รู้ตัว หลังหมดช่วงทดลองฟรี

บริษัทบัตรเครดิตดัง ออกมาตรการป้องกันธุรกิจต่างๆเก็บเงินสมาชิกโดยผู้ใช้ไม่รู้ตัว เช่นบริการหรือการขายสินค้าส่งประจำ ที่มีช่วงให้ทดลองฟรีโดยให้ผูกบัตรเครดิตไว้ก่อน

โดยที่พบมากคือให้ทดลองใช้ฟรีสั้นๆเช่น 1 เดือน แล้วหลังจากนั้นก็เก็บเงินของเดือนต่อไปทันทีโดยผู้ใช้ลืมไปแล้วหรือไม่รู้ตัว และไม่ได้รับการแจ้งเตือนให้กดเลือกว่าจะต่อหรือเปล่า ?

ล่าสุด MasterCard จึงออกกฏใหม่ ให้ธุรกิจที่มีระบบนี้ ต้องแจ้งเตือนและให้ผู้ใช้งานหรือลูกค้าทดลองทุกราย ได้โอกาสอนุญาตหรือยกเลิก ก่อนที่จะตัดเงินจากบัตร

นอกจากนั้น ธุรกิจยังต้องแจ้งวิธียกเลิกให้ผู้ใช้งานหรือลูกค้าทดลองทุกรายทราบอย่างชัดเจนด้วยก่อนที่จะถูกตัดเงิน

การแจ้งเตือนนี้ต้องทำผ่านอีเมลหรือ SMS โดยบอกรายละเอียดจำนวนเงิน, วันที่จะต้องจ่ายเงิน, ชื่อธุรกิจผู้ให้บริการ และแจ้งวิธียกเลิก

และถ้าลูกค้าตกลงใจใช้ต่อหรือซื้อต่อไป ธุรกิจก็จะต้องส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้ถือบัตรทางอีเมลหรือ SMS ทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บเงิน พร้อมแจ้งที่อยู่เว็บไซต์หรือเบอร์โทรล่าสุดตลอดด้วย

อย่างไรก็ตาม ช่วงแรกกฏเหล่านี้จะมีผลเฉพาะกับสินค้าที่เป็นชิ้นๆจับต้องได้เท่านั้นก่อน เช่นนิตยสารหรือบริการส่งอาหารประจำ …ส่วนบริการสมัครสมาชิกข่าว ข้อมูล หรือแอพ หรือเกมต่างๆยังต้องรอต่อไป
ข่าวจาก
engadget.com/2019/01/17/sorry-mastercards-free-trial-protection-only-applies-to-physic
newsroom.mastercard.com/2019/01/16/free-trials-without-the-hassle