ไมโครซอฟท์ไทยเปิดหลากหลายคอร์สฟรีเพื่อคนไทย

Microsoft ประเทศไทยเปิดคอร์สเรียนฟรีทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ เกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆเช่น Microsoft Office, Power BI, Power App

บริษัทไมโครซอฟท์ประเทศไทย เปิดคอร์สเรียนฟรี “โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน”  โดยมีทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ เกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆเช่น Microsoft Office, Power BI, Power App

 

นอกจากนั้นยังมีการติวสอบ Microsoft Office Specialist สาขา Excel เพื่อไปสู่อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

 

งานนี้ไมโครซอฟต์ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, UNESCO, JobsDB (ประเทศไทย), และมูลนิธิกองทุนไทย

 

โดยความร่วมมือจากหน่วยงานเหล่านี้ ก็เช่น …

– depa พัฒนาเว็บไซต์ digitalskill.org ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ออนไลน์

– กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อบรมให้กับบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อไปขยายผลต่อทั่วประเทศ

– กศน อบรมให้ครูของสำนักงาน กศน ไปส่งต่อกลุ่มเป้าหมายเกือบ 2 แสนคนทั่วไทย

– สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สนับสนุนใบรับรองด้าน Digital Literacy

– JobsDB อบรมด้านการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน บนแพลตฟอร์ม JobsDB

– UNESCO ร่วมมือกับ กศน อบรมครู และนำเนื้อหาขึ้น lll-olc.net

– มูลนิธิกองทุนไทย ประสานงานกับทุกองค์กรเครือข่าย

ใครสนใจสามารถไปสมัครได้ฟรีที่ช่องทางของ กศน, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน, สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานใกล้บ้าน และเว็บไซต์ของหน่วยต่างๆที่กล่าวไป

 

 

 ข่าวจาก
  news.microsoft.com/th-th/2020/12/15/acceleratingthailand-th