ศบค. ผลักดันการใช้แอพ “หมอชนะ” รับโควิดระลอกใหม่

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประกาศเพิ่มการบังคับใช้แอพ "หมอชนะ" ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และพิ้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) ...

เราเคยได้ยินชื่อแอพ “หมอชนะ” กันมาตั้งแต่ต้นปีที่มีการระบาดรอบแรกของ COVID-19  แต่ก็พบว่ายังไม่มีผู้ใช้งานมากนัก  ต่างกับแอพ “ไทยชนะ” ซึ่งใช้กันทั่วไป

 

แต่ล่าสุดเมื่อมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ทางศูนย์ ศบค.  (ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ก็ประกาศให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และพิ้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม)  ต้องมีมาตรการเพิ่มการติดตั้งแอพหมอชนะให้มากขึ้น

 

แอพ “หมอชนะ” นี้ มีการเก็บข้อมูลละเอียดกว่าแอพไทยชนะมาก  เช่นมีข้อมูลชื่อและรายละเอียดบุคคล, ข้อมูลพิกัด GPS, ข้อมูลการเข้าใกล้กันของต่างบุคคล (cross-path) โดยเก็บจาก Bluetooth เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม  ยังไม่มีมาตรการโดยละเอียดว่าจะบังคับใช้แอพหมอชนะที่ไหนบ้าง และบังคับอย่างไร  ซึ่งก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไป

 

 

 ข่าวจาก
  twitter.com/prd_official/status/1342011178269044736