แนะนำชุมชนออนไลน์สำหรับผู้สอนซอฟต์แวร์ Microsoft ทั่วโลก

ไมโครซอฟต์แนะนำ "Online Learning Community" ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับครูอาจารย์จากทั่วโลก พร้อมคอร์สพิเศษที่มีประกาศนียบัตร...

ไมโครซอฟต์แนะนำ “Online Learning Community” ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ) ที่ education.microsoft.com สำหรับครูอาจารย์จากทั่วโลก ที่ต้องการศึกษาเทคโนโลยีและเครื่องมือของ Microsoft และ เทคนิคการนำไปใช้

ในนั้นนอกจากเนื้อหาความรู้ต่างๆแล้ว ก็มีช่องทางพูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ทั่วโลก และมีคอร์สพิเศษ “Microsoft Innovative Educator” หรือ  MIE ที่มีประกาศนียบัตร Certificate of Recognition ให้ครูที่เข้าไปทำครบตามเงื่อนไขด้วย โดยอยู่ที่ education.microsoft.com/microsoft-innovative-educator-programs/mie

 

 ข่าวจาก
  facebook.com/MSEDUTH/photos/a.547114992132699/1141254222718770