เปิดสถิตินิวยอร์ค เมืองค้าปลีกดิจิตัลเต็มตัว – ด้วยพัสดุวันละ 1.5 ล้านชิ้น และรถส่งของเต็มถนน

นิวยอร์คมีการส่งพัสดุสินค้ามากกว่า 1.5 ล้านชิ้นต่อวัน รถส่งสินค้าจอดผิดกฎจราจรเกือบ 5 แสนครั้ง/ปี และที่ดินรอบเมืองถูกใช้สร้างโกดังเก็บสินค้าของเว็บต่างๆรวมแล้วเกือบ 2 แสน ต.ร.ม. แล้ว

นิวยอร์ค ถูกยกให้เป็นเมืองที่มีการซื้อของออนไลน์มากที่สุดในโลกทั้งปริมาณโดยรวมและความหนาแน่นเทียบกับพื้นที่

 

โดยมีรายงานข้อมูลล่าสุดว่า นิวยอร์คมีการส่งพัสดุสินค้ามากกว่า 1.5 ล้านชิ้นต่อวัน (จากประชากรหนาแน่นมากถึงกว่า 20 ล้านคน)

 

บนท้องถนนก็เต็มไปด้วยรถบริการส่งของ เช่นของ FedEx, UPS, ฯลฯ   และรถส่งของสินค้าเหล่านี้  มีพฤติกรรมจอดซ้อนคันเพื่อส่งของชั่วคราวบ่อยครั้ง จนกลายเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญทำให้รถติดมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

 

ปี 2018 ที่ผ่านมา รถส่งสินค้าจากการซื้อออนไลน์เหล่านี้ โดนจอดรถผิดกฎจราจรรวมกว่า 4.7 แสนครั้ง สูงขึ้นถึง 34% เทียบกับห้าปีก่อนนั้น

 

นอกจากนั้น ที่ดินรอบๆเมืองก็ถูกใช้สร้างโกดังเก็บสินค้า รวมแล้วเกือบ 2 แสนตารางเมตร หรือราว 125 ไร่แล้ว

 

… ทั้งหมดนี้ นับว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจกับเมืองอื่นๆ  เช่น กรุงเทพมหานคร ด้วยเช่นกัน

 
 ข่าวจาก
  nytimes.com/2019/10/27/nyregion/nyc-amazon-delivery.html