“รถเมลยุคดิจิตัล” จะวิ่งจริงในสิงคโปร์แล้ว ธ.ค.นี้

เดือนธันวาคม 2018 นี้ สิงคโปร์จะออกวิ่งให้บริการจริง "รถเมลยุคดิจิตัล" ซึ่งมีเส้นทางวิ่งยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการ realtime ของผู้โดยสารทั้งหลายขณะนั้นๆ

เดือนธันวาคม 2018 นี้ กรมขนส่งทางบกสิงคโปร์ (Land Transport Authority – LTA) จะออกวิ่ง “รถเมลยุคดิจิตัล” ซึ่งมีเส้นทางวิ่งยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการ realtime ของผู้โดยสารทั้งหลายขณะนั้นๆ

ในระบบนี้ ผู้รอรถ ณ ป้ายรถเมล ต้องกดที่คอมพิวเตอร์ประจำจุดนั้นๆ ว่าอยากไปลงป้ายไหน แล้วระบบส่วนกลางจะนำความต้องการของทุกคน มากำหนดเส้นทางวิ่งที่จะตอบสนองความต้องการของทุกคนให้ได้

งานนี้ทางการว่าจ้าง 2 บริษัทไปดำเนินงาน คือ บ. Via Transportation กับ บ. Ministry of Movement มีงบรวมราวๆ 65 ล้านบาทตลอด 6 เดือนแรก

งบนี้แบ่งเป็นช่วงทดสอบแรกๆประมาณ 11 ล้านบาท หลังจากนั้นอีก 54 ล้านบาทสำหรับการเปิดตัว ทั้งติดตั้งฮาร์ดแวร์บนรถเมล, พัฒนาแอพสำหรับผู้โดยสาร, พัฒนาระบบติดตามรถ, รวมถึงการฝึกอบรมคนขับและเจ้าหน้าที่สำนักงาน

งานนี้ทางการสิงคโปร์คาดหวังว่าจะทำกำไรได้ดีกว่าระบบเดิมๆ เพราะลดโอกาสที่จะตีรถเปล่าในช่วงที่ไม่ใช่เวลาเร่งด่วนลง
ข่าวจาก
straitstimes.com/singapore/transport/6-month-trial-of-on-demand-public-buses-to-start-in-december-lta
straitstimes.com/singapore/transport/two-firms-land-deal-to-conduct-on-demand-bus-trials