สร้างและเซ็นเอกสารออนไลน์ได้ฟรี หลังปีใหม่นี้

 

กฎหมายในประเทศไทย ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการระบุตัวตนของเจ้าของลายเซ็น สามารถใช้ได้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งข้อดีก็คือสามารถเซ็นและส่งเอกสารเวลาใดหรือที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องเปลืองกระดาษ สามารถใช้ในการยืนยันเรื่องสำคัญต่าง ๆ

และสำหรับประเทศไทย ก็มีเปิดตัวบริการระบบการสร้างเอกสาร และลายเซ็นออนไลน์ (Electronic Document & Signature)  โดยเป็นไปตามประกาศมาตรฐานของทาง สพธอ. การสร้างเอกสาร ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือการลากเม้าส์จากคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทย

การใช้งานเริ่มจากการเข้าเว็บไซต์ https://creden.co เพื่อการยืนยันตัวตนกับระบบการยืนยันตัวตนทางออนไลน์ (eKYC) การระบุตัวตน (Identification) และพิสูจน์ตัวตน (Verification) ที่เมื่อมีการเซ็นเอกสารแล้ว จะมีการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Timestamp) จากทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อรับรองการมีอยู่ของเอกสาร และเอกสารถึงมือผู้รับแล้ว ณ วันเวลาที่ประทับตรา

สำหรับระบบยืนยันตัวตน (eKYC)  คือการยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชน ด้านหน้า-หลัง การถ่ายรูปจากหน้า และการยืนยันตัวตนผ่าน VDO ภาพเคลื่อนไหว โดยให้ผู้ใช้งานพูดตามสคริป โดยจะมีการดูว่าคน ๆ นั้นมีการกระพริบตา การแสดงท่าทางหรือพูดตามสคริปตรงกับที่ต้องการหรือไม่ เพื่อนำมายืนยันตัวตนได้จริง

การสร้างและเซ็นเอกสารออนไลน์ (eSignature) …

เร่งปิดตัว Google+ ให้เร็วยิ่งขึ้น เป็น เม.ย. ปีหน้า

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา Facebook ได้ออกมาประกาศว่า ผู้ใช้จำนวนกว่า 6.8 ล้านบัญชี ถูกเข้าถึงข้อมูลรูป โดยผ่านแอปฯ บุคคลที่สาม (Third-party Apps) เช่น แอปฯ ทายนิสัย ทายใจ หรือแอปฯ เล่นเกม ซึ่งเกิดจากการผู้ใช้อนุญาตให้แอป ฯ เหล่านี้เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกในปีนี้เพราะเมื่อต้นปี ที่ Facebook ทำข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้กว่า 87 ล้านรายหลุด จนสภาคองเกรสเรียกตัว มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้ง ซึ่งทำให้เห็นว่า ความปลอดภัยของสื่อโซเชียลยังน่าเป็นห่วง

รวมไปถึง เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ที่ผ่านมา Google ออกมาประกาศปิด Google+ เร็วขึ้น ใน 90 วัน จากเดิม ส.ค. 2019 เป็น เม.ย. 2019 นี้ เพราะเกิดปัญหากระทบผู้ใช้ 52.5 ล้านบัญชีที่เชื่อมต่อ Google+ API …

มหาวิทยาลัยดันหลักสูตรสอน Startup เรียนจบเร็ว 1 ปี

ธุรกิจ Startup ยังอยู่ในเกณฑ์ดีสำหรับประเทศไทย เปิดเผยโดยนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุว่า ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup (SSI) ประจำไตรมาส 3 ปี 2561 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ระดับ 61.55 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางที่ระดับที่ 50 จาก Startup จำนวน 430 รายทั่วประเทศ ทำให้เห็นว่าธุรกิจสตาร์ทอัพมีแนวโน้มที่ดีและยังน่าลงทุน

มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Innovation Startup ในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สอนเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ แนวคิด มุมมองในการนำเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น AI Cloud เป็นต้น มาทำ Startup โดยเริ่มเปิดหลักสูตรแล้วในปีนี้

ซึ่งในหลักสูตร มีการนำแพลตฟอร์ม Oracle Cloud เข้ามาใช้ในภาควิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ระบบคลาวด์ได้อย่างไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังมีบุคลากร Oracle จะเป็นผู้อบรมทั้งสอน ฝึก ผ่านเวิร์กชอป เพื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้จริง

โดยหลักสูตรจะสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยมีความพิเศษของหลักสูตรคือ หากนักศึกษาชนะโครงการประกวด Startup ต่าง …

เทคโนโลยี AI ที่เข้ามาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

มนุษย์กำลังเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เหมือนจะมีปัญหามากในปัจจุบัน ทำให้มีการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติจากประเทศต่าง ๆ จากความร่วมมือของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และกระทรวงการต่างประเทศใน เวที Global Business Dialogue 2018

ในด้านสิ่งแวดล้อม ทางปักกิ่งได้นำ AI ทำเตือนภัยค่าฝุ่นละอองในอากาศ ผ่านแอปพลิเคชั่นวัดคุณภาพของอากาศ รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุข้อมูลมลพิษในอากาศที่สูงขึ้น หรือลดลงว่ามีสาเหตุมาจากอะไร โดยประเทศนอร์เวย์กำลังผลักดันให้มีการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการนำ AI มาคาดการณ์ระบบพลังงานว่ามีปริมาณการใช้เท่าไหร่

ส่วนในเรื่องของภัยพิบัติ ต่อไปไม่กี่ร้อยปีมานี้พืชและสัตว์บางประเภทจะสูญพันธุ์ไปจากโลก AI จะถูกนำมาแจ้งผลกระทบที่เกิดจาก ภัยแล้ง และไฟป่า สำหรับนาซ่าใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำหรับในการพยากรณ์แพลงตอน หรือชีววิทยาทางทะเลว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และยังใช้ AI ในการแจ้งว่าจุดไหนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทำประมงแบบไม่ยั่งยืน จำนวนพลาสติกที่ถูกทิ้งลงแหล่งน้ำและทะเล

AI จะเป็นตัวช่วยพยากรณ์การไหลของน้ำ วิเคราะห์ปริมาณน้ำจืดในแหล่งที่ต้องใช้ในการผลิตน้ำ และการสร้างโซลูชั่นให้กับอุตสาหกรรมผลิตน้ำประปา ในการวิเคราะห์ว่าควรจะปล่อยน้ำขนาดไหน ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ในอินโดนีเซียเริ่มมีการนำ AI มาใช้เพื่อพยากรณ์โอกาสที่จะเกิดน้ำท่วม นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างในภาคการเกษตร ที่ใช้ AI พยากรณ์อากาศ หากฝนตกก็ไม่ต้องรดน้ำ เพื่อลดต้นทุนและลดทรัพยากร

ในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติต่าง ๆ บนโลกอาจจะน้อยลง เนื่องจากเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น โลกอาจจะไม่เหมือนกับโลกอนาคตที่เราจินตนาการแบบในภาพยนตร์ก็ได้

สิงคโปร์เปิดใช้ “ตู้ล็อคเกอร์กลาง” ไว้รับ-คืนสินค้าที่ซื้อออนไลน์

สิงคโปร์เปิดใช้ “ตู้ล็อคเกอร์กลาง” ให้ผู้บริโภครับ-คืนสินค้า โดยต้องล็อกอินเว็บหรือแอพเพื่อยืนยันตัวตน แล้วรับโค้ดเปิดตู้

ธนาคารนำ Big Data มาใช้พิจารณาดอกเบี้ยเฉพาะบุคคล

ในปัจจุบัน ธนาคารได้นำ Big Data มาประมวลผลพฤติกรรมและความสนใจของลูกค้าเพื่อสื่อสารกับลูกค้าแบบรายบุคคล โดยธนาคารจะนำข้อมูลอย่างเช่น สถานที่ วันเวลาของเดือน ความต้องการใช้เงินของลูกค้า มาประมวลผลความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ในแต่ละช่วงเวลาว่าลูกค้ากำลังใช้บริการฟีเจอร์ใด

โดยลูกค้าสามารถขอสินเชื่อเงินกู้และการแนะนำการลงทุนสำหรับลูกค้าแต่ละรายบุคคล ซึ่งธนาคารจะนำข้อมูลมาจาก Big Data และ AI มาวิเคราะห์ในการออกเงินกู้ นำมาวิเคราะห์ดอกเบี้ย ทำให้ได้ดอกเบี้ยสินเชื่อที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล รวมไปถึงหน้าแรกทำรายการภายในแอป ฯ ของลูกค้าแต่ละคนที่แตกต่างกัน โดยธนาคารใช้เทคโนโลยี AI ที่แนะนำว่าลูกค้าต้องการทำธุรกรรมอะไรบ่อยที่สุด

รวมไปถึงการยืนยันตัวตนที่ไม่ต้องไปที่ธนาคาร โดย Biometrics จะเป็นแบบใด สามารถติดตามต่อได้ในคลิป

โดยธนาคารไทยพาณิชย์ มีการนำเทคโนโลยี Big Data ในแอป ฯ  SCB EASY ซึ่งในปีหน้า จะเริ่มใช้ฟีเจอร์ดังกล่าว

สนามบินยุคใหม่ ที่มีระบบจดจำใบหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงรูปแบบความสะดวกสบายถูกนำมาใช้ในสนามบินที่มีขึ้นมาและสามารถใช้ได้จริงกับผู้โดยสารแล้ว

เริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยการระบุหาตำแหน่ง และติดตามผู้โดยสารที่อยู่ในห้องบริการผู้โดยสาร โดยเทคโนโลยีนี้ทำให้สามารถส่งระบบเตือนให้ขึ้นเครื่องบินแก่ผู้โดยสารแต่ละราย ด้วยฐานข้อมูลภาพใบหน้า และอัลกอริทึมการจดจำใบหน้า และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

การดูรอบ FIDS ที่แสดงเพียงแค่ของตน จอภาพจะสแกนใบหน้าของผู้โดยสารเพียง ระบบจะระบุว่าผู้โดยสารคือใคร จากระบบการจดจำใบหน้า หน้าจอ FIDS ก็จะแสดงข้อมูลเที่ยวบิน และตำแหน่งปัจจุบันของผู้โดยสาร รวมทั้งแจ้งเส้นทางที่เร็วที่สุดที่จะไปยังประตูขึ้นเครื่อง

โดยทั้ง 2 สิ่งนี้ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วยระบบจดจำใบหน้าแบบ End-to-End ด้วยระบบกล้องวงจรปิดที่มีภาพคมชัดแบบ HD ในการทำงาน

ผู้โดยสารจะไม่มีปัญหาในการขึ้นรถชัตเติลบัสเพื่อไปยังหลุมจอดที่อยู่ไกล ด้วยแพลตฟอร์ม Big Data ด้วยระบบจัดสรรหลุมจอดแบบอัตโนมัติ ที่จะช่วยจัดสรรหลุมจอด ด้วยการปรับปรุงข้อมูลการจัดสรรหลุมจอดแบบพลวัต สะพานเทียบเครื่องบิน และหลุมจอดระยะใกล้ให้แก่เที่ยวบินกว่า 1,000 เที่ยวได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

ช่วยให้แผนกบริหารจัดการสนามบินสามารถบริหารจัดการและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า ที่ใช้เทคโนโลยี IoT ในระบบไฟส่องสว่างสนามบิน แก้ไขปัญหาไฟสนามบินแบบเดิมที่ไม่สามารถเฝ้าสังเกต และควบคุมแบบเรียลไทม์ ช่วยลดต้นทุนการตรวจสอบด้วยมือได้กว่า 10,000 ชั่วโมงแรงงาน/ปี เครื่องบินสามารถใช้ไฟส่องสว่างลานบินแบบที่มีการเฝ้าระวังด้วยระบบอัตโนมัติ ระบบนี้ยังสามารถแสดงเส้นทางในอดีต และตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์แบบไม่ใช้ไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์

ซึ่งนวัตกรรมที่พัฒนาในสนามบินนี้เป็นการร่วมมือของแผนกสนามบินของ CAAC, TravelSky, มหาวิทยาลัยการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน และหัวเว่ย

เพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารแท็กซี่ ด้วยการแจ้งเตือนภัยผ่านแอป ฯ

ทุกคนคงอาจจะเคยได้ยินข่าวของผู้โดยสารแท็กซี่ ลวนลาม หรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ กับผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้หญิงมีความกลัวหรือหวาดระแวงที่จะต้องขึ้นรถแท็กซี่คนเดียว หรือในช่วงเวลากลางคืน

หรือจากข่าวที่ออกมาทุกวัน ในเรื่องของอุบัติเหตุ ที่รถโดยสารประจำทาง จนไปถึงรถจักรยานยนต์ที่ออกมา หากมีการนำเทคโนโลยีนำมาใช้ คงจะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น โดยมีเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริงแล้ว

ตอนนี้มีแอปพลิเคชั่นที่มีฟีเจอร์สำหรับแจ้งเตือนเวลาขึ้นรถโดยสาร รถแท็กซี่แล้ว โดยสามารถขอความช่วยเหลือทันท่วงที ด้วยปุ่มแจ้งเตือนฉุกเฉิน (Emergency SOS) หากเกิดเหตุการณ์หรือกรณีที่ไม่น่าไว้วางใจมีการ การตรวจสอบประวัติผู้ขับขี่ที่มากขึ้น และการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และบัญชีพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

ผู้ขับขี่สามารถรู้ถึงพฤติกรรมการขับขี่ของตนเองได้ โดยระบบจะตรวจสอบความเหนื่อยล้าในการขับขี่ของผู้ขับขี่ (Driver Fatigue Monitoring System) โดยจะส่งข้อความเตือนและแนะนำให้พัก หากผู้ขับขี่มีการรับงานติดต่อนานเกินกำหนด นอกจากนี้ผู้ขับขี่ยังจะได้รับรายงานพฤติกรรมการขับขี่จากระบบเทเลมาติกส์ (Telematics) ซึ่งบอกพฤติกรรมการเร่งความเร็ว การเบรค และฟีเจอร์แชร์มายไรด์  (Share My Ride) สามารถแชร์ตำแหน่งที่ขับขี่อยู่ ณ ปัจจุบันให้คนอื่นได้

โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ สำหรับผู้ที่ใช้บริการของ Grab ในเทคโนโลยี Grab’s Safer Everyday ภายในแอปพลิเคชั่น

ตำรวจนำระบบ NB-IoT มาใช้ในรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจ ช่วยในการปฏิบัติงานรูปแบบ Real Time

กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ได้มีการนำนวัตกรรม IoT ในการปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ในชื่อโซลูชั่น “NB-IoT Motor Tracker” ที่เชื่อมต่อการทำงานของยานพาหนะของเจ้าหน้าที่

โดยการนำอุปกรณ์ Tracker ที่ใช้งานผ่านเครือข่าย NB-IoT ติดตั้งที่รถมอเตอร์ไซค์ตำรวจ ซึ่งจะเป็นการส่งข้อมูลพิกัดรถมอเตอร์ไซค์ (GPS) และประมวลผลบนแอปพลิเคชั่น โดยจะแสดงตำแหน่งรถมอเตอร์ไซค์ที่กำลังวิ่งอยู่ไปที่ จอมอนิเตอร์ แบบ Near Real Time และสามารถแสดงพิกัดเส้นทางการปฏิบัติงานของตำรวจราจรแก่ศูนย์สั่งการ

เมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย ศูนย์สั่งการจะสามารถมองเห็นตำแหน่งรถในพื้นที่ปัจจุบันและประสานให้ตำรวจสายตรวจ หรือ งานจราจรที่ใกล้เคียงที่สุดเดินทางไปช่วยเหลือ และระงับเหตุให้ได้ โดยมีการติดตั้งแล้วที่สถานีตำรวจในเขตนครบาล 1 จำนวน 9 สถานี จำนวน 360 คันและสายตรวจ

โดยข้อดีของระบบ NB-IoT มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้นานถึง 10 ปี สามารถรองรับปริมาณอุปกรณ์ IoT ได้สูงสุดในระดับแสนตัวต่อสถานีฐาน และรัศมีครอบคลุมได้มากกว่า 10 ก.ม.แม้ในอาคาร ซึ่งระบบ NB-IoT Motor Tracker อยู่ในบนเครือข่าย AIS NB-IoT และประมวลผลบนแอปพลิเคชั่นบน …

ทรูร่วมมือเกาหลี สร้างธุรกิจคอนเทนต์สตรีมมิ่ง

ในปัจจุบัน สื่อเข้ามาอยู่ในออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก รวมไปถึงช่องโทรทัศน์ ที่เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ให้บริการในทั้งรูปแบบที่ฟรี แต่มีโฆษณา หรือในรูปแบบเสียเงิน และมีภาพยนตร์ ซีรีส์ หรือรายการที่หาดูไม่ได้ทั่วไป ซึ่งดูเหมือนว่ายอดของการดาวน์โหลดการดูสื่อต่าง ๆ ผ่านแอป ฯ นั้นจะมียอดเพิ่มขึ้น เพราะง่าย เพียงแค่เปิดดูในสมาร์ทโฟน หรือไม่ต้องออกนอกบ้านเพื่อจะไปดูที่โรงภาพยนตร์ให้เสียเวลา

เมื่อไม่นานมานี้กับการเปิดตัวความร่วมมือระหว่าง บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ ซีเจ อีเอ็นเอ็ม จากเกาหลีใต้ จัดตั้ง ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ ธุรกิจผลิตคอนเทนต์ทั้ง ซีรี่ส์ และวาไรตี้  ที่ครอบคลุมทั้งเกมโชว์ เรียลลิตี้ ให้สามารถรับชมได้หลากหลายช่องทางผ่านคอนเวอร์เจนซ์แพลตฟอร์ม ออมนิแชนแนลของกลุ่มทรู ทั้งช่อง True4U, และรีรันผ่านทางแอป ฯ TrueID และผ่านช่องทางของพันธมิตรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ กับ NetFlix เพื่อขยายช่องทางการรับชมในต่อไป

ความหลากหลายของช่องทางการรับชม ทำให้ผู้ที่ไม่มีเวลาดูโทรทัศน์ มีช่องทางการรับสื่อจากช่องทางอื่นมาขึ้น พร้อมยังสะดวกสบาย คมชัด และยังถูกกฎหมาย การใช้แอป ฯ วิดีโอสตรีมมิ่งจึงมียอดดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น ทำให้ทรู ซีเจ …

เกษตรกรสามารถใช้ Big data สำหรับวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูก

อาชีพการเกษตรก็ยังมีความจำเป็นและเติบโตอยู่ จากขยายตัวร้อยละ 6.2 การขยายตัวของการเกษตรโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่วิเคราะห์และประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรใน 2561 แต่ปัญหาของการทำเกษตรก็ยังคงมีให้เห็น อย่างเช่น อากาศ สภาพน้ำ หรือความเข้าใจของการปลูกพืช การนำเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาช่วยเกษตรกรในการทำเกษตรกรรมนั้น คงทำให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน

บริการ “ฟาร์มแม่นยำ” สำหรับเกษตรกร เป็นบริการผ่านแอปพลิเคชั่นของ Farmer Info ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง dtac ที่มีเทคโนโลยีเครือข่าย  รีคัลท์ สตาร์ทอัพในโครงการของ dtac ที่วิเคราะห์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ มูลนิธิรักบ้านเกิด ที่ส่งเสริมความพัฒนาแก่เกษตรกร

สำหรับ ฟาร์มแม่นยำ ได้นำเทคโนโลยี Big Data เข้ามาวิเคราะห์ผล โดยมี 3 ฟีเจอร์ที่สำคัญสำหรับเกษตรกร นั่นคือ การพยากรณ์อากาศเฉพาะเจาะจงพื้นที่ที่ต้องการได้ ทั้งอุณหภูมิ โอกาสการเกิดฝน ปริมาณฝนในพื้นที่ โดยสามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้า 7 วัน ฟีเจอร์ต่อมา สามารถเห็นภาพถ่ายพื้นที่เพาะปลูกของตนได้ผ่านทางดาวเทียม เพื่อช่วยหาความผิดปกติของพืชเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ทันถ่วงที พร้อมกับฟีเจอร์ผู้ช่วยส่วนตัว ที่จะช่วยให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกในแต่ละรอบเก็บเกี่ยว นำเสนอเป็นภาพอินโฟกราฟฟิกที่เข้าใจง่าย และการให้ข้อมูลการเพาะปลูกในทุกขั้นตอน

สำหรับคนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ โดยดาวน์โหลดแอป …

ไมโครซอฟท์เพิ่มระบบแปลงเสียงพูดเป็นอักษร subtitle ให้ผู้พิการคุยผ่าน Skype

Skype เพิ่มฟีเจอร์แปลงเสียงพูดเป็น subtitle เวลาคุยบน Skype ทั้งแบบเปิดกล้องและไม่เปิด, ทั้งคุยตัวต่อตัวและคุยเป็นกลุ่ม

แอพคีย์บอร์ดบนแอนดรอยด์ของ MS เพิ่มระบบเสิร์ชง่ายๆ

ไมโครซอฟต์ก็ได้อัพเดตแอพคีย์บอร์ด SwiftKey ที่อยู่บนแอนดรอยด์ ให้เสิร์ชแล้วแชร์จากหน้าเว็บต่างๆได้จาก toolbar บนส่วนคีย์บอร์ดโดยตรง ไม่ต้องสลับก้อปปี้ไปเพสต์ลงในแอพเสิร์ชข้างนอก