LinkedIn เพิ่มปุ่ม reaction ใต้โพสต์ เพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างกันในสังคมออนไลน์ตัวเอง

“ลิงค์อิน” เพิ่มความเป็นโซเชียล โดยเพิ่มปุ่ม reaction คือปุ่ม like, ปรบมือ, หัวใจ, ปุ่มชาญฉลาด, และปุ่มสงสัย แต่ไม่มีปุ่มหัวเราะ และไม่มีปุ่มร้องไห้

กูเกิลเปิดกว้าง AI หลายประเภทให้ธุรกิจต่างๆใช้

Google กูเกิลเปิด AI ให้ธุรกิจต่างๆใช้ เช่น AI สำหรับอ่านเอกสาร, สำหรับ call center อัตโนมัติ, สำหรับแนะนำสินค้า, สำหรับรับรู้สินค้าจากภาพ

ทวิตเตอร์ลดโควต้า Follow คนอื่นเหลือ 400 รายต่อวัน หวังลดสแปม

Twitter ลดโควต้าการติดตาม (follow) เหลือ 400 รายต่อวัน จากเดิม 1 พัน ป้องกันผู้ชอบไปกดติดตามก่อน หวังติดตามกลับ แล้วค่อย unfollow ทีหลัง

AIS Fibre ออกฟีเจอร์ “Speed Toggle เลือกปรับความเร็วอัพโหลดเร็วกว่าดาวน์โหลดได้

เน็ตบ้าน AIS Fibre เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ “Speed Toggle” เพื่อให้ลูกค้าเลือกรูปแบบความเร็วดาวน์โหลด/อัพโหลด แล้วแต่ความต้องการช่วงนั้นๆ

ผู้ให้บริการเน็ตในอังกฤษจ่ายชดเชยลูกค้าถ้าเน็ตดับเกินสองวัน

OFCOM ซึ่งเป็นต้นแบบของ กสทช. ได้คุ้มครองผู้ใช้เน็ตอังกฤษอย่างจริงจัง โดยผลักดันให้บริษัทเน็ตใหญ่ๆ 5 รายต้องจ่ายชดเชยให้ลูกค้ากรณีต่างๆเป็นผลสำเร็จแล้ว

แอพ “Seeing AI” วิเคราะห์และอธิบายสิ่งที่อยู่ในกล้องมือถือ เพื่อผู้พิการทางสายตา

แอพ “Seeing AI” ที่ใช้กับผู้พิการทางสายตา โดยเพิ่ม AI ไปใช้วิเคราะห์ภาพในกล้องบนมือถือ แล้วให้เสียงอธิบายสิ่งที่อยู่ในกล้อง เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นได้รับรู้

พ.ร.บ. ข่าวกรองแห่งชาติ 2562 มีผลแล้วตั้งแต่ 17 เมษาฯเป็นต้นไป

วันนี้ (17 เมษาฯ 2562) พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ ฉบับใหม่ เริ่มมีผลใช้บังคับแล้ว โดยมีประเด็นสำคัญคร่าวๆคือ…

– รัฐสามารถสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด ส่งข้อมูลหรือเอกสาร “ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติภายใน” ภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้

– ถ้าไม่ส่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร สำนักข่าวกรองแห่งชาติจะรายงานต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา “สั่งการตามที่เห็นสมควร”

– สำนักข่าวกรองแห่งชาติสามารถดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ รวมทั้งอาจใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้

– ให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จัดให้มีศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “ศป.ข.” เป็นหน่วยงานภายใน เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานกิจการการข่าวกรองการต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัย

– ซึ่ง ศป.ข. มีหน้าที่และอำนาจติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง รวมทั้งรายงานข่าวประจำวัน ข่าวเร่งด่วน ข่าวเฉพาะกรณี และรายงานการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงต่อนายกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ และ ผู้อำนวยการ ตลอดจนกระจายข่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
… ฉะนั้นประชาชนคนไทยที่นิยมโพสต์ แชร์ หรือคอมเมนต์เกี่ยวกับการเมือง ประเด็นสาธารณะ หรือ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ก็คงต้องระมัดระวังและรอบคอบมากขึ้นจากนี้ไป

 

อ่าน พ.ร.บ. ฉบับเต็มที่

ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0022.PDF

ภาพประกอบจาก

 pixabay.com/illustrations/virtual-identity-digital-identity-69996