“สิทธิที่จะถูกลืม” ถูกมองอาจมีปัญหาถ้าใช้นอกยุโรป

ทุกคนควรมีสิทธิเรียกร้องให้ Google และเสิร์ชอื่นๆลบผลเสิร์ชเกี่ยวกับคนนั้นๆเอง ... ยกเว้นในประเทศเปด็จการ ?!?

Searching Browsing Internet Data Information Networking Concept

ที่ผ่านมา มีหลายฝ่ายมองว่าทุกคนควรมีสิทธิเรียกร้องให้ Google และเสิร์ชอื่นๆลบผลเสิร์ชเกี่ยวกับคนนั้นๆเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้คนนั้นเองเสื่อมเสียชื่อเสียง เช่น ข่าวลบต่างๆที่เป็นเรื่องส่วนตัว

ซึ่งศาลยุโรปก็ให้การรับรองมาตั้งแต่ปี 2014 ว่าทุกคนมี “สิทธิที่จะถูกลืม” นี้ในผลเสิร์ชต่างๆ แต่ว่าล่าสุด ที่ปรึกษาผู้พิพากษาศาลสูงของยุโรป และ NGO บางราย ออกมากล่าวว่าสิทธินี้อาจมีปัญหาถ้าใช้ในประเทศอื่นๆนอกยุโรป

นั่นเพราะสิทธินี้อาจไปกระทบเสรีภาพในการรับข้อมูลข่าวสาร และเสรีภาพการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนได้ เพราะผู้มีอำนาจการเมือง ผู้มีอิทธิพล หรือเจ้าหน้าที่รัฐ อาจนำไปใช้ปกปิดลบล้างประวัติหรือผลงานด้านลบของตัวเองที่เคยผ่านมาก็เป็นได้

ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เสี่ยงเกิดได้มากในประเทศเผด็จการ หรือกึ่งเผด็จการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแทนที่จะสร้างสรรค์เสรีภาพ อาจกลายเป็นปิดกันเสรีภาพแทนก็เป็นได้
ข่าวจาก
engadget.com/2019/01/10/eu-court-right-to-be-forgotten-law-not-global