รัสเซียเตรียมแยกเน็ตในประเทศออกจากโลกภายนอก

รัฐบาลรัสเซียวางแผนแยกการเชื่อมต่อเน็ตออกจากโลก เพื่อให้เน็ตใช้ได้แม้ถูกโลกตัดหรือโจมตี และจะได้ควบคุมเบ็ดเสร็จทั้งระบบ

รัฐบาลรัสเซียร่วมกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ต่างๆในประเทศ วางแผนแยกการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งรัสเซีย ออกจากการเชื่อมต่อไปประเทศอื่นๆ

แนวทางคือ ISP ทั้งหลายในรัสเซีย ต้องมีระบบ DNS (Domain Name Server) ของตัวเอง และต้อง redirect ข้อมูลทั้งหมด ไปหา “routing point” ในประเทศเท่านั้น

เป้าหมายที่แถลงไว้ คือเพื่อให้อินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้ แม้จะถูกโจมตีหรือถูกโลกภายนอกตัดสัญญาณ โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “Digital Economy National Program”

…แต่ผลข้างเคียงอีกข้อก็คือ รัฐบาลจะควบคุมอินเตอร์เน็ตได้เบ็ดเสร็จ ว่าจะให้ประชาชนดู ได้ฟัง หรืออ่านอะไรได้บ้าง
ข่าวจาก
 techcrunch.com/2019/02/11/russia-internet-turn-off-digital-economy-national-program

ภาพประกอบจาก

 en.kremlin.ru/events/president/news/59775/photos