SCB โดดร่วมธุรกิจส่งอาหาร – ออกแอพ Robinhood ไม่หักค่าใดๆ

ไทยพาณิชย์ออกแอพ "Robinhood" บริการส่งอาหารที่ชูจุดขายว่าจะไม่หัก "ค่า GP" (Gross Profit) ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ และไม่มีค่าสมัคร ...ซึ่งเป็นประเด็นที่คู่แข่งรายเดิมๆกำลังถูกวิจารณ์ว่าหักโหดเกินไป

ธนาคารไทยพาณิชย์ออกธุรกิจใหม่ ผ่านแอพ “Robinhood” (โรบินฮู้ด) บริการส่งอาหารมาท้าแข่งกับเจ้าเก่าอย่าง Grab, FoodPanda, ฯลฯ

 

ทาง SCB ชูจุดขายว่าเป็นบริการ food delivery ที่ไม่เก็บ “ค่า GP” (Gross Profit) นั่นคือไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ และไม่มีค่าสมัคร …ซึ่งประเด็นการเก็บค่า GP สูงเกินไปนี้ คู่แข่งรายอื่นๆข้างต้น กำลังถูกวิจารณ์ว่าหักสูงเกินไป

 

งานนี้ไทยพาณิชย์ประกาศว่าเป็นการทำ CSR ธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสังคม เพื่อส่งเสริมร้านอาหารรายย่อย และเพื่อให้คนไทยมีค่าครองชีพถูกลงในเรื่องการสั่งอาหารมารับประทานที่บ้าน

 

แต่อย่างไรก็ตาม ทางธนาคารก็ยอมรับด้วยว่า จะได้ข้อมูลทางธุรกิจของร้านอาหารต่างๆไม่ว่าเล็กใหญ่ เพื่อนำไปวิเคราะห์ประกอบการให้สินเชื่อกับลูกค้าธุรกิจด้านนี้ต่อไปได้ด้วย

 

ในทางระบบต่างๆนั้น SCB ร่วมกับ Google My Business สำหรับระบบแผนที่และข้อมูลร้านเบื้องต้น และร่วมมือกับบริการมอเตอร์ไซค์จัดส่งสินค้า Skootar ในการใช้รับส่งอาหาร

 

…โดยทาง SCB จะรับผิดชอบเรื่องการรับจ่ายเงินต่างๆซึ่งเป็นระบบดิจิตัลไร้เงินสด ทั้งหมด

 

และในอนาคต หากแพลตฟอร์มนี้สามารถสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้มากพอ ก็อาจหารายได้จากการเสนอบริการอื่นๆ เช่น การให้สินเชื่อกับสมาชิกที่อยู่บนแพลตฟอร์ม ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการสั่งอาหารแต่อย่างใดต่อไป

 

แอพ Robinhood จะเปิดให้บริการประมาณเดือนกรกฎาคม คาดว่าช่วงเริ่มต้นจะมีร้านค้าประมาณ 20,000 ราย

 

ซึ่งช่วงนี้ร้านไหนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้ ผ่านทาง โทร. 02-777-7564 (เวลา 8.30 – 20.00 น.) และ สาขาต่างๆ ของธนาคาร ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

 

ข่าวจาก
  scb.co.th/th/personal-banking/stories/business-maker/robinhood.html