SCG จับมือ SCB สร้างระบบจัดซื้อจัดจ้างแบบ blockchain

SCG ร่วมกับ SCB สร้างระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้ Blockchain ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เช่นธุรกรรมในแต่ละขั้นตอน การตรวจสอบเอกสารต่างๆ อาทิ ใบสั่งซื้อ ใบรับของ และใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ ฯลฯ

SCG ร่วมกับ บริษัท Digital Ventures ในเครือ SCB สร้างระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้เทคโนโลยี B2P (Blockchain Solution for Procure-to-Pay) ครอบคลุมเครือข่าย Supply Chain ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำบน R3 Blockchain ครั้งแรกของโลก โดยเริ่มใช้ในบางกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีตั้งแต่สิงหาคมที่ผ่านมา และเตรียมขยายผลครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจต่อไป

เดิมระบบจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนการตรวจสอบที่ต้องใช้เวลา แรงงานคน เอกสารที่เกี่ยวข้องมากมาย รวมถึงเชื้อเพลิงในการขนส่งเอกสารต้นฉบับและสำเนาไปมา ทั้งของฝั่งผู้ซื้อ ผู้ขาย และคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ แต่ระบบ  B2P (Blockchain Solution for Procure-to-Pay) นี้จะมาลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ และยังรับกับนโยบายระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ที่รัฐบาลกำลังมุ่งขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน

และนอกจากนั้นยังมาพัฒนาเรื่องความปลอดภัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ของข้อมูล โดยระบบจะเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง เห็นธุรกรรมในแต่ละขั้นตอนไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งระบบจะช่วยตรวจสอบเอกสารต่างๆ อาทิ ใบสั่งซื้อ ใบรับของ และใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ

การออกแบบ Interface บนแพลตฟอร์ม B2P นั้น ได้ออกแบบภายใต้แนวคิด Humanized Interface & Experience Design ที่สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้งาน ทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดี ง่ายต่อการใช้งานในทุกฟังก์ชั่น

และหลังจากที่ได้นำแพลตฟอร์ม B2P มาเริ่มทดลองใช้กับบางกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน พบว่า กระบวนการจัดซื้อรูปแบบใหม่นี้ช่วยให้การดำเนินงานในแต่ละธุรกรรมรวดเร็วขึ้น โดยสามารถประหยัดทรัพยากรตลอดกระบวนการได้กว่า 50%

เมื่อแต่ละรายการได้รับการอนุมัติ คู่ค้าของเอสซีจีจะได้รับการชำระเงินผ่านช่องทางการโอนเงินตามวันที่กำหนดชำระเงินทันที ในขณะเดียวกัน ยังได้รับประโยชน์จากความรวดเร็วในการขอกู้ยืมเงินจากธนาคารด้วยการนำใบแจ้งหนี้ไปค้ำประกัน (Invoice Financing) ซึ่งสามารถแจ้งความจำนงผ่านระบบได้ทันที

ส่วนฝ่ายธนาคารจะสามารถดำเนินการพิจารณาอนุมัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ผ่านระบบนี้ได้เช่นกัน ช่วยประหยัดทรัพยากรต่างๆ ได้ตลอดทั้งกระบวนการ อาทิ จำนวนกระดาษ ความรวดเร็ว กระทั่งส่งผลให้มีต้นทุนทางธุรกิจที่ลดลง และเกิดประสิทธิภาพ

 
ข่าวจาก
scg.com/th/08news_release/01_news/detail.php?ContentId=3008