ก.ล.ต. สั่ง Bitkub ส่งแผนแก้ปัญหา – หลังล่มหลายครั้งตั้งแต่ปีใหม่

ปีนี้ผ่านไปไม่ถึง 3 สัปดาห์ แต่ระบบซื้อขายเงินสกุลดิจิตัลชื่อดัง "Bitkub" ล่มไปแล้วถึง 3 ครั้ง ทำให้ ก.ล.ต. ต้องออกคำสั่งให้ส่งแผนแก้ไขอย่างเป็นทางการ

ตั้งแต่ปีใหม่ 2564 เป็นต้นมา แพลตฟอร์มซื้อขายเงินสกุลดิจิตัลชื่อดังในไทยคือ Bitkub เกิดปัญหาระบบซื้อขายล่มถึง 3 ครั้งคือในวันที่ 2 วันที่ 3 และวันที่ 16 มกราคม 2564

 

ล่าสุดคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงออกคำสั่งอย่างเป็นทางการ ให้ทางบริษัทเจ้าของ Bitkub ส่งแผนและดำเนินการแก้ไขระบบงานที่เป็นประเด็นปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน ในด้านต่างๆต่อไปนี้

1) แก้ไขระบบให้เพียงพอกับปริมาณลูกค้าและธุรกรรม  ทั้งระบบซื้อขาย, ระบบการฝากถอนเงิน, ระบบการแสดงข้อมูลทรัพย์สินลูกค้า, ฯลฯ

 

2) แก้ไขนโยบายการรับลูกค้า ให้เหมาะสมกับระบบงานที่พร้อมให้บริการ

 

3) เตรียมระบบสำรองที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) แม้ในกรณีที่ระบบซื้อขายขัดข้อง

 

4) รักษากลไกการทำงาน ของระบบซื้อขายให้มีความเรียบร้อย (Market Surveillance)

 

การเตือนครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มาตรา 35 วรรคหนึ่ง   ซึ่งทางบริษัทเจ้าของ Bitkub มีหน้าที่ต้องส่งแผนการแก้ไขให้ ก.ล.ต. ด้วย

 

 

 ข่าวจาก
  sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=8747

 ภาพจาก

  quoteinspector.com/image-search/bitcoin/market