สิงคโปร์เริ่มให้บางหน่วยงานบริการออนไลน์เท่านั้น และแจกรางวัลให้ผู้พบรูรั่วระบบอื่นๆด้วย

สิงคโปร์มุ่งหน้าสู่รัฐบาลดิจิตัล เช่นล่าสุดที่จัดโครงการรายงานช่องโหว่แลกรางวัล ให้ผู้คนทั่วไปมาช่วยกันค้นหาช่องโหว่ในทุกระบบของรัฐบาลชิงรางวัล และยังให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้เปิดบริการผ่านออนไลน์เท่านั้น

รัฐบาลสิงคโปร์มุ่งหน้าสู่ยุคดิจิตัลอย่างต่อเนื่องด้วยหลายโครงการ เช่นล่าสุดที่ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้เปิดบริการผ่านออนไลน์เท่านั้น และจัดโครงการรายงานช่องโหว่แลกรางวัล ให้ผู้คนทั่วไปมาช่วยกันค้นหาช่องโหว่ในทุกระบบของรัฐบาล

เริ่มจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (Immigration and Checkpoints Authority – ICA) เตรียมยกเลิกบริการ ณ สำนักงาน หันไปรับเรื่องผ่านออนไลน์หรือตู้อัตโนมัติเท่านั้นภายในปี 2020

บริการที่จะเข้าระบบนี้ก็เช่น การขอหนังสือเดินทาง, ขอวีซ่า, , ขอโอนย้ายสัญชาติมาเป็นสิงคโปร์, ฯลฯ ซึ่งก่อนนี้เริ่มออนไลน์มาบ้างแล้ว
ส่วนระบบอื่นๆของหน่วยงานอื่นๆนั้น หน่วยงาน Government Technology Agency (GovTech) และ Cyber Security Agency (CSA) ก็เปิดโครงการรายงานช่องโหว่แลกรางวัล เรียกว่า Government Bug Bounty Programme หรือ GBBP

GBBP ช่วงแรกเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมมาถึงต้นเดือนมกราคม ให้ประชาชนช่วยกันหารูรั่วในระบบเว็บไซต์หลักๆที่ลงท้ายด้วย .gov.sg ทั้งหมด ซึ่งมีระบบต่างๆหลากหลาย โดยมีเงินรางวัลนั้นเริ่มตั้งแต่ 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปจนถึง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

 
ข่าวจาก
 straitstimes.com/singapore/all-applications-for-passport-nric-to-go-online-from-2020
 csa.gov.sg/news/press-releases/govtech-and-csa-partner-cybersecurity-community-on-government-bug-bounty-programme