มิติใหม่ของการคิดค่าทางด่วน – คำนวณตามระยะทางวิ่งจริง

สิงคโปร์จะคำนวณค่าทางด่วนระบบใหม่ ค่าใช้ทางด่วนตามระยะทางจริงและสภาพจราจร เช่นวิ่งไกลคิดแพงขึ้น - รถติดคิดถูกลง

สิงคโปร์จะใช้ระบบใหม่ในการคำนวณค่าทางด่วน  โดยใช้สัญญาณดาวเทียมติดตามรถทุกคันบนนั้น  แล้วคิดค่าใช้ทางด่วนตามระยะทางจริง  และนำสภาพการจราจรมาร่วมคิดด้วย

 

ระบบใหม่นี้จะบังคับให้รถที่จะขึ้นทางด่วน ต้องติดกล่องติดตาม on-board unit (OBU)  แต่กล่อง on-board unit (OBU) ของ nexgen ERP  ที่จะสื่อสารให้ระบบดาวเทียมรู้พิกัดการเดินทางได้

 

นั่นทำให้ถูกคำนวณค่าผ่านทางได้อย่างละเอียดสอดคล้องกับสภาพการจราจร เช่นวิ่งไกลก็จ่ายแพงกว่า  หรือถ้ารถติดก็ต่ายถูกลง เป็นต้น

 

ระบบนี้ชื่อ Nexgen ERP ซึ่ง ERP ในนี้ย่อจาก Electronics Road Pricing ควบคุมการสร้างโดยหน่วยงานขนส่งทางบกสิงคโปร์ (Land Transport Authority – LTA)

 

และถ้าใครกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว  ทางหนวยงาน LTA ก็แถลงยืนยันว่าจะไม่มีการเก็บข้อมูลที่ระบุตัวตน  จะเก็บแค่พิกีดเท่านั้น และเก็บเฉพาะช่วงที่ใช้ทางด่วน ทางพิเศษต่างๆ

 

ทั้งนี้เดิมสิงคโปร์ใช้ระบบให้ทุกคันที่จะใช้ทางด่วนนั้นเสียบบัตร RFID กับกล่องในรถ คล้ายบัตร EasyPass ในไทยเท่านั้น

 

 

 ข่าวจาก
  lta.gov.sg/content/ltagov/en/newsroom/2020/september/news-releases/installation-of-on-board-units-for-next-generation-erp-system-to.html

 ภาพจาก

  channelnewsasia.com/news/singapore/erp-charges-cte-gantries-increase-lta-13051476