สิงคโปร์เพิ่มวิชาโลกออนไลน์ให้ “เด็กพิเศษ” รู้จักการส่งอีเมล, แชท, จ่ายเงิน ฯลฯ

สิงคโปร์เพิ่มหลักสูตรโลกออนไลน์ให้กับ "เด็กพิเศษ" เช่นเด็กออทิสติก ฯลฯ รู้จักตั้งรหัสผ่าน, การรับ-ส่งอีเมล, การแชท, รู้จักข่าวปลอม, การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (cyberbully), และการจ่ายเงินออนไลน์อย่างปลอดภัย

รัฐบาลสิงคโปร์เพิ่มหลักสูตรทำความรู้จักโลกออนไลน์ให้กับ “เด็กพิเศษ” เช่นเด็กออทิสติก ฯลฯ ในโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษหลายแห่ง

เนื้อหาก็เช่น การตั้งรหัสผ่านอย่างปลอดภัย, การรับ-ส่งอีเมล, การแชท, รู้จักข่าวปลอม, การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (cyberbully), และการจ่ายเงินออนไลน์อย่างปลอดภัย

ก่อนนี้หลักสูตรได้รับการทดสอบมาแล้ว 1 ปีกับเด็กพิเศษ 70 คน ซึ่งได้ผลดี จึงขยายไปยัง 4 โรงเรียนกับเด็กประมาณ 700 คน

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผน “Digital Inclusion Festival” ที่รัฐบาลสิงคโปร์ทำเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงบริการดิจิตัลต่างๆได้อย่างเป็นประโยชน์ ไม่เกิดโทษต่อทั้งตัวเองและผู้อื่น

 
ข่าวจาก
channelnewsasia.com/news/singapore/special-education-students-learn-basic-digital-skills-curriculum-11756338
ภาพจาก
pathlight.org.sg/programmes/itda