กระดานอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของนักเรียน เพื่อการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ต่อไปการเรียนในชั้นเรียนจะไม่ได้อยู่เพียงแค่ตำราอีกต่อไป ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การศึกษาก็ควรเปลี่ยนไปเช่นกัน ทั้งในด้านเทคนิคการสอน หรือแม้แต่อุปกรณ์ในการเรียนการสอน

ผ่านมาไม่นานกับการเปิดตัวกระดานอัจฉริยะ GYGAR Interactive Presenter หน้าจอระบบสัมผัส ที่มีความละเอียด 4K โดยหน้าจอนี้สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ ทั้งในระบบ IOS และ Android โดยผ่านการสแกน QR Code

กระดานอัจฉริยะนี้สามารถสัมผัสจอได้พร้อมกันถึง 20 จุด และเขียนบนจอพร้อมกันได้ 10 จุดในเวลาเดียวกัน โดยสามารถบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลที่เราเขียนลงไปได้ มีสื่อการสอนในวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเรียน อย่างเช่น ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข ไม้โปรชนิดต่าง ๆ แบะยังสามารถสมมติการทดลองวิทยาศาสตร์ได้

หลังจากที่เราเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแล้ว ผู้ที่ใช้งานจะสามารถทำงานหรือเขียนข้อความเพื่อให้ปรากฎบนหน้าจอ โดยหน้าจอยังสามารถเปลี่ยนลายมือที่เราเขียนเป็นตัวอักษรได้ เหมาะสำหรับการเปิดโหวต การตอบคำถาม การแข่งขันตอบปัญหา การเขียนส่งข้อความและอิโมจิ ขึ้นหน้าจอภายในห้องเรียน ทำให้การเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธ์ภายในชั้นเรียนระหว่างครูและนักเรียน