Starbucks ใช้ IoT เก็บข้อมูลจากเครื่องชงทุกสาขายิงตรงสู่เซิฟเวอร์

สตาร์บัคส์เริ่มติดเซ็นเซอร์ไว้ที่เครื่องชงทุกสาขา เก็บข้อมูลส่งไปที่สำนักงานใหญ่ และมีระบบรับสูตรใหม่ๆส่งลงกลับมาด้วย

Starbucks ประกาศนำระบบ Internet of Things ของไมโครซอฟต์ ไปเก็บข้อมูลต่างๆจากเครื่องชงกาแฟในกว่า 3 หมื่นสาขาใน 80 ประเทศ ส่งไปที่สำนักงานใหญ่ เพื่อวิเคราะห์และหาข้อสรุปต่างๆไปใช้ทางธุรกิจต่อไป

ตัวอย่างเช่นเมื่อมีกาแฟออกมาช็อตหนึ่งๆ ระบบนี้จะบันทึกทั้งชนิดของเมล็ดกาแฟ อุณหภูมิของกาแฟ คุณภาพน้ำ ฯลฯ

โดยเฉลี่ยแล้ว ทุกๆ 8 ชั่วโมง ระบบนี้จะส่งข้อมูลรวม 5MB (เม็กกะไบต์) ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำร้าน เพื่อประมวลเรียบเรียงส่งขึ้นไปบนระบบคลาวด์ Azure ของไมโครซอฟต์ ที่ทางสตาร์บัคส์เช่าใช้อยู่

และที่น่าสนใจคือ ระบบนี้ยังมีการสื่อสาร 2 ทางด้วย คือข้อมูลจากระบบคลาวด์ยังส่งลงมาที่เครื่องของสาขา เช่นการอัพเดตสูตรกาแฟใหม่ๆจากสำนักงานใหญ่เป็นต้น


ข่าวจาก
azure.microsoft.com/en-us/blog/guardian-modules-bringing-azure-sphere-security-to-brownfield-iot
ภาพจาก
news.microsoft.com/transform/starbucks-turns-to-technology-to-brew-up-a-more-personal-connection-with-its-customers