ททท. ร่วมมือ Grab แลกเปลี่ยน big data พัฒนาตลาดท่องเที่ยวไทย

ททท. จับมือ Grab พัฒนาและจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ มาใช้พัฒนาดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ จูงใจนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมให้กลับมาเที่ยวซ้ำ ฯลฯ

ททท. หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) พัฒนาและจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ นำเทคโนโลยีและข้อมูลของทั้งภาครัฐและเอกชนมาใช้ประโยชน์ สร้างนวัตกรรมที่จะเข้ามาเสริมศักยภาพด้านการเดินทางและท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น

ททท. จะนำข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ “Big Data” จาก Grab (แต่ไม่ไม่เปิดเผยตัวตนผู้บริโภค) มาใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ จูงใจนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมให้กลับมาเที่ยวซ้ำ ฯลฯ

ข้อมูลนั้นจะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมและ ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ สถานที่ยอดนิยม ระยะเวลาในการอยู่ในไทย และพฤติกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เพื่อจัดแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวลงสู่ระดับท้องถิ่นมากขึ้น