Wechat เปิดตัวระบบร้านค้าออนไลน์ Minishop ภายในแอพ

แอพ WeChat เพิ่มระบบ "Minishop" เปิดหน้าร้านออนไลน์ภายในแอพ Wechat ได้ฟรี และทีมงานคุยว่าเปิดง่าย ดูแลง่ายไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์หรือนักทำเว็บ

แอพ WeChat เพิ่มระบบ “Minishop” ที่ช่วยให้สามารถเปิดหน้าร้านออนไลน์ภายในแอพ Wechat ได้ง่ายและฟรี  โดยครั้งนี้ทางบริษัท Tencent เจ้าของแอพทำเพื่อเดึงดูดกลุ่มร้านและแม่ค้าพ่อค้าจีนก่อน

 

การเปิดหน้าร้านใน Minishop ใหม่ของวีแชทนี้  มีเครื่องมือที่เน้นความง่าย ไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์หรือนักทำเว็บใดๆ  และไม่ต้องสร้างเว็บไซต์ของตัวเองเลย

 

งานนี้ทาง Tencent หวังขยายฐานธุรกิจไปแข่งขันกับทาง Alibaba และ JD ซึ่งเดิมแอพ WeChat ก็ทำหลายอย่างแข่งขันกับบริษัทอื่นๆในแต่ละด้านไปทั่วมานานแล้ว

 

ตัวอย่างเช่น เป็นช่องทางชำระเงิน  ซื้อของ จองเที่ยวบิน ฯลฯ และยังมี mini-programs ที่เปิดให้ภายนอกสร้างแอ
พย่อยๆใน Wechat ได้

 

…ส่วนศักยภาพทางการค้าก็ไม่ต้องสงสัย  เพราะวีแชทมีฐานผู้ใช้งานเกินพันล้านรายมาได้พักใหญ่แล้ว

ข่าวจาก
  walkthechat.com/wechat-aunched-westore-a-native-store-system-4-other-news

  technode.com/2020/07/16/ wechat-is-testing-a-new-e-commerce-mini-program-feature