การบินไทยห้ามนำแมคบุ๊คโปร 15 นิ้ว รุ่นปี 2558-2560 ขึ้นเครื่อง

การบินไทยห้ามผู้โดยสารนำ Macbook Pro 15 นิ้ว รุ่นกันยายน 2558 ถึงกุมภาพันธ์ 2560 ขึ้นเครื่องบิน เพราะปัญหาแบตเตอรี่ที่เสี่ยงนะเบิดเกิดไฟลุกได้ ซึ่งแมคบุ๊ครุ่นนี้อยู่ในโปรแกรมการเรียกคืนแบตเตอรี่ของทางแอปเปิ้ลด้วย

การบินไทยแจ้งห้ามผู้โดยสารนำ Macbook Pro 15 นิ้ว รุ่นระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ขึ้นเครื่องบิน  เพราะปัญหาแบตเตอรี่ที่เสี่ยงนะเบิดเกิดไฟลุกได้

 

โดยห้ามนำขึ้นเครื่องบิน ทั้งในสัมภาระติดตัว หรือสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน สอดคล้องตามข้อกำหนดของ EASA

 

แมคบุ๊ครุ่นนี้อยู่ในโปรแกรมการเรียกคืนแบตเตอรี่ของทางแอปเปิ้ลด้วย   โดยตรวจสอบได้ที่ support.apple.com/th-th/15-inch-macbook-pro-battery-recall

 

การห้ามนี้ สอดคล้องกับองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency หรือ EASA) ที่ได้ออกประกาศให้สายการบินที่ทำการบินเข้าและออกจากสหภาพยุโรปปฏิบัติตาม Safety Information Bulletin SIB 2017-01 เรื่องมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการส่งหรือนำแบตเตอรี่ลิเธียม หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นส่วนประกอบ โดยแบตเตอรี่นั้นชำรุด มีข้อบกพร่อง หรือถูกเรียกคืนจากผู้ผลิต

 

การบินไทยยังเสริมว่า ถ้าผู้โดยสารพบว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆของตัวเองแตกหักเสียหาย มีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างผิดปกติ มีควัน หรือหลุดหายเข้าไปในช่องว่างระหว่างที่นั่งขณะอยู่บนเที่ยวบิน ไม่ควรหยิบขึ้นมาด้วยตนเองเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายและมีความเสี่ยงทำให้เกิดอัคคีภัยได้ ควรแจ้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้ทราบทันที

 

 

 ข่าวจาก
  thaiairways.com/sites/th_TH/news/news_announcement/news_detail/Macbook.page