ทางการไทยคุมเข้มบริการส่งอาหารมากขึ้น

กรรมการแข่งขันการค้าไทย เริ่มคุมบริการส่งอาหารต่างๆ ไม่ให้ขึ้นค่าธรรมเนียมตามใจ และห้ามไปกีดกันฝ่ายร้านอาหาร ว่าต้องใช้บริการดิลิเวรี่ของตัวเองเท่านั้น และอีกหลายมาตรการ

กรรมการแข่งขันการค้า(ประเทศไทย) ได้เริ่มออกมาตรการมาคุมบริการส่งอาหารต่างๆ ไม่ให้ขึ้นค่าธรรมเนียมตามใจ และห้ามไปกีดกันฝ่ายร้านอาหารทั้งหลาย ว่าต้องใช้บริการดิลิเวรี่ของตัวเองเท่านั้น

 

ประกาศนี้เรียกว่า “แนวทางการพิจารณาการปฎิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างดิจิทัลแพลตฟอร์มรับส่งอาหารและร้านอาหาร”  มุ่งไปที่การป้องกันความเสียหายที่มีต่อร้านอาหาร  เช่น…

 

– ห้ามขึ้นอัตราส่วนแบ่งรายได้

 

– ห้ามเก็บส่วนแบ่งต่างกัน สำหรับร้านอาหารใกล้เคียงกัน

 

– ห้ามเรียกเก็บค่าส่งเสริมการขายโดยไม่มีเหตุอันสมควร

 

– ห้ามจำกัดสิทธิร้านอาหาร เช่น ห้ามจำกัดว่าร้านอาหารต้องใช้บริการรับส่งของตัวเองเท่านั้น

 

– ห้ามบังคับร้านอาหารให้ตั้งราคาขายเท่ากันทุกช่องทาง

 

อย่างไรก็ตาม ประกาศนี้ยังไม่ใช่การห้ามทันที  และยังไม่มีผลทันที  คือยังเป็นแค่แนวทางที่จะต้องพัฒนาต่อให้เป็นกฏต่างๆมาบังคับใช้โดยละเอียดต่อไป

 

 ข่าวจาก
  ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/274/T_0014.PDF