เผยอันดับความเร็วเน็ตมือถือไทยครึ่งปีแรก 2561

เผยผลทดสอบความเร็วเน็ตมือถือในไทยค่ายต่างๆในช่วงมกราคม – มิถุนายน 2561 จากผู้ใช้มือถือในไทยจำนวนกว่า 1 ล้านเครื่อง ...

เว็บไซต์ Speedtest ของบริษัท Ookla สำรวจและรายงานการทดสอบความเร็วเน็ตมือถือในไทยค่ายต่างๆในช่วงมกราคม – มิถุนายน 2561

การทดสอบนี้วัดจากผู้ใช้มือถือในไทยจำนวนกว่า 1 ล้านเครื่อง โดยวัดจากการใช้จริงรวมกว่า 8 ล้านครั้ง ได้ผลเฉลี่ยคร่าวๆคือ …

อันดับ 1
AIS ความเร็วดาวน์โหลด 17.46 Mbps, ความเร็วอัพโหลด 9.44 Mbps ได้ไป 14.65 คะแนน

อันดับ 2
TrueMove ความเร็วดาวน์โหลด 15.21 Mbps, ความเร็วอัพโหลด 9.94 Mbps ได้ไป 13.22 คะแนน

อันดับ 3
my (โดย CAT Telecom หรือ กสท.) ความเร็วดาวน์โหลด 13.15 Mbps, ความเร็วอัพโหลด 9.04 Mbps ได้ไป 11.60 คะแนน

อันดับ 4
dtac ความเร็วดาวน์โหลด 10.10 Mbps, ความเร็วอัพโหลด 7.68 Mbps ได้ไป 8.88 คะแนน

 
ข้อมูลจาก
speedtest.net/awards/thailand