ทางการไทยออก ก.ม. รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กฏหมายไทยรองรับารประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยยังมีผลตามกฎหมายตามปกติ เช่น การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

การประชุมออนไลน์มีกฏหมายรองรับแล้วในไทย   เมื่อล่าสุดมีพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รัฐบาลออกโดยไม่ต้องผ่านสภา)

 

พ.ร.ก. นี้ได้ยกเว้นให้การประชุมบางประเภทสามารถทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยยังมีผลตามกฎหมายตามปกติ เช่น การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเดิมต้องประชุมแบบพบเจอหน้าจึงจะมีผลโดยชอบทางกฎหมาย

 

แต่เนื่องจากช่วงนี้ใรภาวะแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างที่เราทราบกัน  จึงมีกฏหมายนี้ออกมา  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นการการประชุมบางประเภท เช่น ประชุมสภา, ประชุมของศาล, ประชุมเพื่อการจัดซื้อของหน่วยราชการ  ก็กำหนดว่ายังต้องประชุมแบบพบหน้าอยู่เช่นเดิม

 

 

 ข่าวจาก
  twitter.com/etda_thailand/status/1251856072597360640
 ภาพจาก
  etda.or.th/content/e-meeting.html