หลายมหาวิทยาลัยในไทย เปลี่ยนมาเรียนออนไลน์ทันที เริ่มวันนี้

สถาบันการศึกษาในไทยหลายแห่งพากันเปลี่ยนไปใช้การเรียนการสอนออนไลน์ โดยเริ่มทันทีวันนี้ 16 มีนาคม 2563 ...

ในภาวะไวรัสเริ่มระบาดเช่นนี้ สถาบันการศึกษาหลายแห่งยังเปิดภาคเรียนอยู่ แต่เปลี่ยนไปใช้การเรียนการสอนออนไลน์  ตัวอย่างเช่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งดการเรียนการสอน วันที่ 16-23 มีนาคม 63 ใน 2 ศูนย์ คือ ท่าพระจันทร์ และรังสิต และให้คณะเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์ และเริ่มสอนได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 63

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศ ยกเลิกการเรียนการสอนในห้องเรียนไปอย่างไม่มีกำหนด (จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID19 จะคลี่คลาย )

 

ทั้งนี้ทางลาดกระบังให้เริ่มการเรียนการสอนออนไลน์ได้ทันที โดยผ่อนผันให้บางชั้นเรียนที่มีความจำเป็นต้องสอนที่มหาวิทยาลัยจริงๆได้ถึง 22 มี.ค. นี้เท่านั้น

 

ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ประกาศให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่ 16 มีนาคม เป็นต้นไปเช่นกัน

 

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆที่กำลังตื่นตัวใช้การเรียนการสอนออนไลน์มาแทนการเรียนในห้องไปก่อน ซึ่งความคืบหน้านั้น Digital Age Magazine จะติดตามมาเสนอต่อไป

 

 

ข้อมูลจาก
  chula.ac.th/news/28255
  facebook.com/thammasattoday

ภาพประกอบจาก

pixabay.com/illustrations/online-education-internet-3412498