พบโรงงานแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ในไทยมากมาย สวนทางกฏหมายห้ามนำเข้าขยะฯ

นิวยอร์คไทมส์รายงานว่าในไทยยังมีโรงงานแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีคนงานแห่งละนับร้อยคน สะท้อนว่ายังมีการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าไทยอยู่จำนวนมาก

ธุรกิจหนึ่งที่เติบโตต่อเนื่อง  แต่สร้างความหนักใจให้รัฐบาลหลายๆประเทศ  คือธุรกิจกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-waste ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าๆที่ออกมาจากเครื่องไฟฟ้าที่ถูกทิ้งแล้ว

 

…โดยโรงงานจะนำขยะเหล่านี้มาแยกเพื่อคัดเอาโลหะมีค่า เช่น ทองแดง, เงิน, หรือแม้แต่ทอง

 

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้ก่อมลพิษไม่น้อย  ทำให้สาธารณชนและภาครัฐในประเทศต่างๆทั่วโลก  ตัวอย่างเช่น รัฐบาลไทย ที่เมื่อกลางปี 2561 มีคำสั่งห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์

 

แต่ล่าสุด หนังสือพิมพ์ New York Times รายงานว่าในไทยยังมีโรงงานแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และในปีนี้ เฉพาะฉะเชิงเทราจังหวัดเดียว ก็มีโรงงานแบบนี้ได้รับใบอนุญาตเปิดเพิ่มอีกถึง 14 แห่ง

 

นิวยอร์คไทมส์วิเคราะห์ว่าการโรงงานหลายสิบแห่งนี้ดำเนินการในไทยได้  โดยมีคนงานแห่งละนับร้อยคน  สะท้อนว่ายังมีการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในไทยอยู่จำนวนมาก

 

นั่นคือการห้ามนำเข้านั้นไม่ได้ผลแต่อย่างใด   โดยนิวยอร์คไทมส์วิเคราะห์ว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะในประเทศไทยนั้น มีน้อยเกินกว่าจะป้อนให้โรงงานทั้งหมดนี้อยู่รอดได้ทั้งปีอย่างที่เป็นอยู่

 

…ซึ่งนิวยอร์คไทมส์มองว่าการนำเข้าที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นการลักลอบนำเข้าผิด กม. โดยการ “สำแดงผิดประเภท” ก็เป็นได้
 ข่าวจาก
  nytimes.com/2019/12/08/world/asia/e-waste-thailand-southeast-asia.html