ทรัมป์ห้ามบริษัทอเมริกันส่งออกซอฟต์แวร์แผนที่ดาวเทียมหรือโดรน

Trump สั่งห้ามส่งออกซอฟต์แวร์วิเคราะห์แผนที่ ซึ่งมีฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมหรือจากโดรน แม้จะไม่เกี่ยวกับการทหาร

รัฐบาลสหรัฐฯสั่งห้ามส่งออกซอฟต์แวร์วิเคราะห์แผนที่ (geospatial imagery) ซึ่งมีฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมหรือจากโดรน แม้จะไม่เกี่ยวกับการทหารก็ตาม

 

คำสั่งนี้มีผลแล้ว แต่ยกเว้นให้แคนาดายังสามารถซื้อซอฟต์แวร์เหล่านี้จากสหรัฐฯได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

 

และเมื่อจำกัดการส่งออกซอฟต์แวร์แผนที่แล้ว  นักวิเคราะห์ก็กังวลกันต่อว่าอาจจะมีการจำกัดการส่งออกซอฟต์แวร์หรือสินค้าที่มี AI ปัญญาประดิษฐ์ด้วย

 

ซึ่งนอกจะเป็นผลเสียต่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สหรัฐฯและอาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านนี้ทั้งโลก

 

แต่อย่างไรก็ตาม คำสั่งห้ามนี้ยังจำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์แผนที่  โดยยังไม่มีผลกับซอฟต์แวร์หรือสินค้า AI

 

 

 

 ข่าวจาก
  theverge.com/2020/1/5/21050508/us-export-ban-ai-software-china-geospatial-analysis