หอสมุด มธ. เปิดตัว “OneSearch” สืบค้นและอ่านงานวิชาการเต็มๆออนไลน์จากหลายมหาวิทยาลัย

หอสมุดธรรมศาสตร์เปิดระบบ "One Search" ให้ทุกคนสามารถสืบค้นและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์และงานวิจัยจากหลากหลายมหาวิทยาลัยได้

หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดตัวระบบ “One Search” ให้ทุกคนสามารถสืบค้นและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์และงานวิจัยจากหลากหลายมหาวิทยาลัยได้

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงผลงานทางวิชาการได้ ก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิธีใช้ คือเข้าไปที่ library.tu.ac.th แล้วเลือก One Search สืบค้นข้อมูล เลือกที่ Content Providers แล้วเลือกรายการ providers ของสถาบันต่างๆได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแอด LINE ไปได้ที่  @pueylibrary

 
ข่าวจาก
www.facebook.com/Pueylibrary/photos/a.1768167919886565/2150811178288902