ทวิตเตอร์ลดโควต้า Follow คนอื่นเหลือ 400 รายต่อวัน หวังลดสแปม

Twitter ลดโควต้าการติดตาม (follow) เหลือ 400 รายต่อวัน จากเดิม 1 พัน ป้องกันผู้ชอบไปกดติดตามก่อน หวังติดตามกลับ แล้วค่อย unfollow ทีหลัง

ทวิตเตอร์ปรับลดจำนวนคนที่เราจะติดตาม (follow) เพิ่มต่อวัน จากเดิม 1 พันรายต่อวัน เหลือ 400 รายต่อวัน โดยให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันสแปม

นั่นเพราะที่ผ่านมา หลายๆแอคเคาท์พยายามเพิ่มยอดผู้ติดตาม (follower) ด้วยวิธีไปกดติดตาม (follow) คนอื่นๆก่อน แล้วหวังให้คนนั้นติดตามกลับมา

แล้วหลังจากนั้น เมื่อได้ผู้ติดตามกลับมาแล้ว หลายรายเหล่านั้นก็ค่อยไปยกเลิกการติดตามทีหลัง ซึ่งวิธีนี้ทำกันมากในกลุ่มทวิตเตอร์ธุรกิจค้าขายต่างๆ ซึ่งอาจสร้างความรำคาญให้คนอื่นๆได้

ซึ่งพฤติกรรมนี้ ทางบริษัท Twitter วิจัยพบแล้วว่าแอคเคาท์ที่ไป Follow คนอื่นเยอะๆ ก็มีอัตราการกด Unfollow สูงตามไปด้วยจริงๆ

 
ข่าวจาก
 engadget.com/2019/04/08/twitter-400-follows-per-day-limit

ภาพจาก

 twitterbackgroundsize.com/guide-branding-business-twitter