Twitter ปรับกฏเข้ม เน้นโพสต์จากนักการเมือง

ทวิตเตอร์ปรับกฏการโพสต์ข้อความทวีตต่างๆ ให้ละเอียดขึ้น และจะเน้นสอดส่องคุมเข้มเป็นพิเศษกับโพสต์จากนักการเมืองทุกระดับด้วย

Twitter ปรับกฏการโพสต์ข้อความทวีตต่างๆ ให้ละเอียดขึ้น  โดยทั้งหมดสรุปได้ก็คือห้ามเนื้อหาดังต่อไปนี้ …

  • ส่งเสริมการก่อการร้าย
  • เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก หรือแสวงหาผลประโยชน์จากเรื่องนี้
  • ส่งเสริมการฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตนเอง
  • รูปส่วนตัวของคนอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอม
  • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
  • การคุกคาม
  • การข่มขู่ผู้อื่น

 

นอกจากนี้ทีมงานยังประกาศด้วยว่า จะเน้นสอดส่องคุมเข้มเป็นพิเศษกับโพสต์จากนักการเมืองทุกระดับ (โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา)  ด้วย

 

 

 ข่าวจาก

  blog.twitter.com/official/en_us/topics/company/2019/worldleaders2019.html