Twitter รองรับการQuote Tweet แบบเพิ่มรูป, รูป GIF, หรือคลิปด้วยแล้ว

ทวิตเตอร์อัพเดตการ Retweet แบบเพิ่มข้อความ ให้สามารถเพิ่มรูป, อนิเมชั่น GIF, หรือคลิป เข้าไปได้อีกด้วย

ทีมงาน Twitter ประกาศผ่าน @TwitterDesign ว่าได้อัพเดตการ Retweet แบบเพิ่มข้อความ ให้สามารถเพิ่มรูป, อนิเมชั่น GIF, หรือคลิป เข้าไปได้อีกด้วย

ก่อนนี้ทางทีมงานได้ทดลองการ Quote ทวีตที่มีรูปอยู่แล้วในหลายรูปแบบ และก็มาลงตัวที่แบบนี้

ฟีเจอร์ใหม่นี้ทยอยใช้ได้แล้วในทุกประเทศ ทั้งบน iOS, Android และเว็บบนมือถือ ส่วนเว็บบนคอมพิวเตอร์ยังต้องรอก่อน

 
ข่าวจาก
 theverge.com/2019/5/6/18532537/twitter-add-images-gif-videos-retweet-new-feature