อูเบอร์เปิดบริการรถตู้ประจำทางในอียิปต์

เปิดตัว "Uber Bus" ที่อียิปต์ ให้เรียกรถผ่านแอพอูเบอร์เดิม แล้วระบบจะรวบรวมผู้โดยสารคนอื่นๆที่อยู่ใกล้และจะไปทางเดียวกัน ให้พอดีนั่งเต็มคันรถตู้ของอูเบอร์เอง เพื่อหารค่าโดยสารกัน

Uber เปิดตัวบริการคล้ายรถเมล์เมืองไทย(แต่ใช้รถตู้)ในอียิปต์ ใช้ชื่อ “Uber Bus” ที่เมืองหลวงคือกรุงไคโรเป็นที่แรกของโลก

บริการนี้ใช้วิธีเรียกรถผ่านแอพอูเบอร์เดิม แล้วระบบ Uber จะรวบรวมผู้โดยสารคนอื่นๆที่อยู่ใกล้และจะไปทางเดียวกัน มาหลายๆคนให้พอดีนั่งเต็มคัน

…ฉะนั้นผู้โดยสารทุกคนในเที่ยวนั้น ก็จะได้หารค่าโดยสารกัน ซึ่งถูกลงกว่าการเรียกแท็กซี่มาก

รูปแบบนี้คล้ายกับบริการ Uber Pool เดิม แต่ต่างกันที่รถในบริการ Uber Bus จะเป็นรถตู้ของทาง Uber เองทั้งหมด

 
ข่าวจาก
techcrunch.com/2018/12/12/uber-bus