Walmart เริ่มส่งอาหารสด โดยพนักงานวางของให้ถึงตู้เย็น – เจ้าของบ้านเห็นผ่านกล้อง

ไม่นานนี้ วอลมาร์ทเริ่มส่งสินค้าแบบใหม่ๆ เช่นเปิดประตูบ้านลูกค้าผ่านระบบ smart lock แล้ววางของไว้หน้าประตู

และล่าสุดวอลมาร์ทเพิ่มการส่งอาหารสดเช่นเนื้อ-ผัก ไว้ให้ถึงตู้เย็น เรียกว่าส่งแบบ “InHome” โดยลูกค้าไม่ต้องอยู่บ้าน

การเข้าบ้านนั้น พนักงานได้พาสเวิร์ดระบบล็อคแบบ IoT เข้าบ้านแบบใช้ได้ครั้งเดียว

นอกจากนั้นพนักงานก็จะติดกล้องไว้กับตัว ให้เจ้าของบ้านดูสดได้ผ่านแอพว่าพนักงานเข้าไปส่งของเท่านั้นจริงๆ

“Walmart InHome” จะเริ่มบริการจริงเฉพาะในอเมริกา เมือง Kansas City, Pittsburgh และ Vero Beach ปลายปีนี้

 

 

ข่าวจาก
 news.walmart.com/2019/06/07/taking-delivery-one-step-further