WeChat Pay เพิ่มฟีเจอร์จ่ายผ่าน QR ไร้เน็ต เน้นใช้บนเครื่องบิน

WeChat Pay เริ่มรองรับการจ่ายเงินผ่าน QR ได้แม้จะไม่ได้ต่อเน็ตใดๆ เพื่อใช้บนเครื่องบินซึ่งห้ามใช้คลื่นสัญญาณสื่อสารต่างๆ โดยฝ่ายผู้ขายได้รับข้อมูลภายหลัง

WeChat Pay ทดสอบรองรับการจ่ายเงินผ่าน QR ได้แม้จะไม่ได้ต่อเน็ตใดๆ เพื่อใช้บนเครื่องบินซึ่งห้ามใช้คลื่นสัญญาณสื่อสารต่างๆ

การจ่ายแบบนี้ต้องสมัครใช้งานล่วงหน้าก่อน  โดยต่อเน็ตระหว่างการสมัคร แล้วเซิร์ฟเวอร์จะสร้างข้อมูลเล็กๆหรือ “token” ให้แอพไปเก็บไว้ เพื่อใช้สร้าง one-time code ติดไปกับข้อมูลการจ่ายเงิน  เพื่อให้ฝ่ายผู้ขายไปสแกนโค้ดนี้และขอตัดเงินกับเซิร์ฟเวอร์ภายหลัง เมื่อมีเน็ตแล้ว

การจ่ายแบบนี้จะจำกัดวงเงินไว้ที่ 200 หยวน หรือราว 900 บาท โดยผู้ใช้ต้องแจ้งชื่อจริงในการสมัครโครงการทดสอบนี้ โดยต้องมีคะแนนเครดิต WeChat สูงกว่า 550 คะแนนด้วย

ก่อนนี้ Alipay คู่แข่งของ WeChat Pay เคยทดสอบการจ่ายเงินแบบ offline QR มาแล้วบนรถโดยสาร ซึ่งมีระยะรอตัดข้อมูลสั้นกว่าบนเครื่องบิน

ส่วนบัตรเครดิตอื่นๆนั้นก็มีหลายรายรองรับการ “รูดบัตรออฟไลน์” มาก่อนนี้แล้วด้วย

 

 

ข่าวจาก

 abacusnews.com/big-guns/chinas-super-app-wechat-now-lets-flyers-pay-offline-flights/article/3020007