Free Tools

รู้หรือยัง ? แค่พิมพ์ docs.new ก็สร้างเอกสารเวิร์ดใหม่ได้ง่ายๆบนคอมฯ (รวมถึง sheet, slide, form)

จากนี้แค่พิมพ์ในช่องที่อยู่เว็บว่า docs.new ก็สามารถเปิดไฟล์เวิร์ดใหม่ได้ทันที เช่นเดียวกัน ถ้าเป็นโปรแกรมอื่น ก็พิมพ์ชื่อโปรแกรมแล้วเติม .new เข้าไปแทน…