Free Tools

บอกเส้นทางสำหรับร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านแอปฯ

ในวันที่ 5-6 พ.ค. 2562 ประเทศไทยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเศกได้ หรือสำหรับประชาชนบางส่วนที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ตอนนี้มีแอปพลิเคชั่นอำนวยความสะดวกในการสัญจรในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยภายในแอปฯ ได้จัดทำแผนที่พิเศษเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนที่ต้องการเดินทางในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อร่วมงานหรือเพื่อเลี่ยงเส้นทางและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ที่จะมีการปิดการจราจรในหลายจุดในช่วงวันที่ 2-6 พ.ค.นี้ และปิดถนน 40 สายในเขตกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้การปิดการจราจรในแต่ละวันตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พ.ค. 2562 จะแตกต่างกัน ข้อมูลการปิดเส้นทางจราจร ซึ่งภายในแอปฯ จะแสดงการปิดจราจรของแต่ละวัน โดยแยกตามวันที่ ดังนี้ 1. แผนที่ปิดการจราจรพระราชพิธี ฯ (2 พ.ค. 2562)  2. แผนที่ปิดการจราจรพระราชพิธี ฯ (3 – 4 พ.ค. 2562) 3. แผนที่ปิดการจราจรพระราชพิธี ฯ (5 พ.ค. 2562) 4.จุดจอดรถสำหรับร่วมงานพระราชพิธี (6 พ.ค.2562)

การใช้งานแอปฯ สามารถใช้งานโดยกดเลือก ชั้นข้อมูล และเลือกแผนที่ปิดการจราจรพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยแอปฯ จะนำเส้นทางในรูปแบบเรียลไทม์เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางในถนนที่ปิดเส้นทางต่างกันในแต่ละวันได้บนแอปฯ …

รู้หรือยัง ? แค่พิมพ์ docs.new ก็สร้างเอกสารเวิร์ดใหม่ได้ง่ายๆบนคอมฯ (รวมถึง sheet, slide, form)

จากนี้แค่พิมพ์ในช่องที่อยู่เว็บว่า docs.new ก็สามารถเปิดไฟล์เวิร์ดใหม่ได้ทันที เช่นเดียวกัน ถ้าเป็นโปรแกรมอื่น ก็พิมพ์ชื่อโปรแกรมแล้วเติม .new เข้าไปแทน…